polskie społeczeństwo wykazuje wszystkie cechy społeczeństwa postkomunistycznego

Bez obrażania kogokolwiek, ale to są socjologiczne fakty …

„Wśród takich cech wymienia się takie, jak brak pogłębionego krytycyzmu w stosunku do propagandy przekazywanej w mediach i do samych mediów. Towarzyszy temu również wysoki stopień naiwności. Odbiorcy mediów łatwo przejmują od nich treści propagandowe, traktując je za dobrą monetę i nie podważając ich wiarygodności.”

A to jest bardzo niebezpieczne, bo takim naiwnym i niekrytycznym społeczeństwem łatwo jest manipulować.

Warto też przeczytać post umieszczony poniżej.

czytaj dalej