Kochaj mnie teraz …


Kochaj Mnie teraz. Pragnę miłości twego biednego serca. Jeśli będziesz czekać, aż staniesz się doskonały, by Mnie pokochać, to nigdy nie będziesz Mnie kochać. Czyż Ja nie mogę przemienić każdego ziarenka piasku w jaśniejącego czystością anioła, pełnego szlachetności i miłości? Czyż nie mógłbym jednym aktem powołać z nicości tysięcy świętych? Czyż nie jestem wszechmocny? A jeśli pragnę wybrać raczej twoją biedną miłość?

Całość tekstu znajdziesz na stronie: www.goraoliwna.alleluja.pl/

rekolekcje 20 …


AUTODESTRUKCJA, czyli samobójstwo z luksusu …”

problematyzacja
Jakie procesy są odpowiedzialne za autodestrukcję jednostek, grup społecznych, społeczeństw, kultur i całych cywilizacji? Albo inaczej mówiąc: Co powoduje, że ludzie żyjący w dostatku i zamożności decydują się na samobójstwo? Co jest przyczyną tego, że kwitnące interesy upadają? Dlaczego upadają całe kultury i cywilizacje, jak grecka, rzymska, czy na naszych oczach zachodnio-europejska? Dlaczego wymierają zakony, a wiele instytucji Kościoła przeżywa swoje wzloty i bolesne kryzysy?

diagnoza
Wydaje się, że w każdym wypadku pojawiają się na pewnym etapie rozwoju podobne, niepokojące sygnały, zapowiedzi samozniszczenia i autodestrukcji, symptomy regresu i upadku a nawet agonii. Można zauważyć określone prawidłowości w rozwoju i upadku jednostek, form i grup społecznych, a nawet całych kultur czy cywilizacji.

czytaj dalej w : serwisie rekolekcyjnym

zmiany w etyce …


Rewolucyjne i fundamentalne zmiany we współczesnej etyce i moralności nie są efektem wpajanych na siłę potężnych ideologii, jak nacjonalizm czy komunizm, które miały w sobie jeszcze pewne altruistyczne elementy. Współczesne zmiany są dokonywane w imię czystego hedonizmu i anty-racjonalnego sceptycyzmu, ukrytego pod maską rzekomego humanizmu i tolerancji.

Father Wojciech Giertych OP, „The Moral Natural Law: Problems and Prospects,” during the Congress on Natural Law organized by the Pontifical Lateran University.