Sacramentum Caritatis


Pierwszą rzeczywistością wiary eucharystycznej jest sama tajemnica Boga, czyli miłość trynitarna. W rozmowie Jezusa z Nikodemem znajdujemy wyjaśnienie tego zagadnienia: „Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Albowiem Bóg nie posłał swego Syna na świat po to, aby świat potępił, ale po to, by świat został przez Niego zbawiony” (J 3, 16-17). Te słowa wskazują na ostateczny korzeń daru Bożego. Jezus w Eucharystii daje nie „coś”, ale siebie samego; ofiaruje on swoje ciało i przelewa swoją krew. W ten sposób daje całą swą egzystencję, objawiając pierwotne źródło tej miłości.

Sacramentum Caritatis, n.7

rekolekcje 32 …


Do głębi wstrząsnęły mną słowa św. Katarzyny, które wtedy przeczytałem:

„U kresu ziemskiego życia dusza zostaje na zawsze utrwalona w dobru i złu, które obrała według słów: „Gdzie cię zastanę”, co oznacza: w godzinie śmierci, z wolą utwierdzoną, w grzechu lub skrusze „tam cię osądzę”.

Tak łatwo jest się oszukiwać i wmawiać sobie, że jestem przecież porządnym, wierzącym i praktykującym katolikiem, a te drobne słabostki, które mną zawładnęły nie są aż tak poważne, żeby się nimi przejmować … przecież Pan Bóg nie jest aptekarzem …

czytaj dalej w : serwisie rekolekcyjnym

pod gilotyną demokracji


Zewsząd słychać odmieniane przez wszystkie przypadki słowo “demokracja”. Kto chce zasłużyć na miano człowieka nowoczesnego, Europejczyka pełną gębą, musi być oczywiście bezkompromisowym miłośnikiem demokracji, powinien być niezależny, tolerancyjny i wręcz gęsiej skórki dostawać na myśl, że mógłby poddać się jakiemuś autorytetowi.
Ponieważ jestem nauczycielem matematyki pomyślałam sobie, że te wspaniałe nowoczesne prądy czas najwyższy przenieść do rzeczywistości szkolnej. Z zapałem przygotowałam się do pierwszej lekcji według nowej metody. Rozpoczęłam zajęcia krótkim wprowadzeniem oraz zaproponowałam zadanie do rozwiązania. Gdy wszyscy uczniowie uzyskali już swoje wyniki przeprowadziliśmy głosowanie i w ten sposób ustaliliśmy prawidłową odpowiedź.

Skoro głosuje się nad tak ważną kwestią, czy można zabić bezbronnego, małego człowieka, czy nie i w jakich okolicznościach, to dlaczego nie można w ten sprawny i nieskomplikowany sposób rozstrzygnąć kilku wątpliwości w dziedzinie matematyki, fizyki, historii i innych dziedzin. Nie wierzmy naukowcom. Precz z autorytetami! Na początku proponuję rewizję i poddanie pod referendum ogólnoświatowe problemu: Czy to Ziemia kręci się wokół Słońca, czy odwrotnie?

Czytaj dalej na: www.habari.pl

* * * * * * * * * * * * * *


„Nie wiem, co to poezja.
Nie wiem po co to komu i na co.
Wiem, że czasami ludzie wiersze czytają i płaczą.
A potem sami piszą mozolnie
i nieudolnie, by od dławiącej ciszy
łkające serce uwolnić.
Nie wiem, co to poezja.
Jest w niej coś z laski Mojżesza:
piorun dobędzie ze skały. Umie zabijać i wskrzeszać.”

www.katolik.alleluja.pl