rekolekcje 36 …


Jak to się dzieje, że młodzi ludzie, którzy tak bardzo się kochają, w kilka lat, a czasami nawet w kilka miesięcy po ślubie, tak bardzo się nienawidzą, że podejmują decyzję o rozwodzie? Gdzie leży wina? Czy rzeczywiście pomylili się co do osoby? Czy rzeczywiście nie mieli czasu, aby bliżej się poznać? Czy rzeczywiście ich miłość była tylko złudzeniem, a szarość dnia codziennego odarła ich ze złudzeń?

W swoim przygotowaniu do małżeństwa pomyśleli bardzo poważnie o mieszkaniu, meblach i firankach, o kolorze tapet do dziecinnego pokoju, ale zapomnieli o tym, że ich małżeństwo jest zadaniem danym im do odrabiana przez całe życie.

I nie jest to najczęściej wcale zła wola, czy zaniedbanie z ich strony. Jest to raczej kulturowy i cywilizacyjny brak, który w naszym, współczesnym świecie jest po prostu niezauważany, albo wprost lekceważony. Przygotowuje się młodych ludzi do różnych rzeczy, daje się im głębokie i fachowe wykształcenie, aby byli dobrymi prawnikami, lekarzami, managerami, ale nikt –tak na dobrą sprawę- nie przykłada wagi do przygotowania młodych ludzi do bycia odpowiedzialnymi małżonkami i rodzicami.

czytaj dalej w : serwisie rekolekcyjnym

Sacramentum Caritatis


„Eucharystia włącza nas w akt ofiarniczy Jezusa. Nie tylko otrzymujemy, w sposób statyczny Logos wcielony, ale zostajemy włączeni w dynamikę Jego ofiary”. On „włącza nas w siebie samego”. Substancjalne przekształcenie chleba i wina w Jego Ciało i Jego Krew wnosi do wnętrza stworzenia fundament radykalnej przemiany, coś w rodzaju „nuklearnego rozszczepienia”, by użyć znanego dziś obrazu, wnikającego w najskrytszy poziom bytu, przemiany mającej za cel wywołanie procesu przekształcenia rzeczywistości, którego kresem ostatecznym będzie przemienienie całego świata, aż do stanu, w którym Bóg stanie się wszystkim we wszystkich (por. 1 Kor 15, 28).

Sacramentum Caritatis, n.11

Apel Pokolenia JPII o pełną ochronę prawną życia w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej


Apel o aktywność obywatelską

Piszmy listy, wysyłajmy faksy i e-maile, telefonujmy do ważnych osób, aby jak
najszybciej wzmocnić konstytucyjną ochronę życia człowieka, poprzez dopisanie do
artykułu 38. naszej Konstytucji słów „od momentu poczęcia do naturalnej śmierci!
Przykład listu:
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
          miejscowość i data
          Szanowny Pan
          prof. Lech Kaczyński
          Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej
          Kancelaria Prezydenta RP
          ul. Wiejska 10
          00-902 Warszawa

       Szanowny Panie Prezydencie!

Proszę o poparcie nowelizacji Konstytucji RP – dopisanie do artykułu 38. słów: „od momentu poczęcia do naturalnej śmierci”.

Jestem przekonany, że to wzmocnienie, doprecyzowanie ochrony życia każdego człowieka zostanie przez Szanownego Pana poparte.

Z wyrazami szacunku
          . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
          czytelny podpis
          . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
          imię i nazwisko
          . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
          adres

lub podpisz tutaj
Sprawa ważna i dobra