odpust …


Zwykłe warunki uzyskania odpustu zupełnego w Niedzielę Miłosierdzia to:

– sakramentalna spowiedź (bądź stan łaski uświęcającej),
– Komunia święta,
– modlitwa w intencjach Ojca Świętego
– całkowita wolność od przywiązania do jakiegokolwiek grzechu
– wykonanie aktu religijnego związanego z danym odpustem (należy odmówić koronkę do Miłosierdzia Bożego).