myśli …

Obecnie myśl jest często zastępowana przez slogany …
D. von Hildebrand

A mistrzami w tym są współczesne masmedia, które właściwie pozbyły się praktycznie całkowicie zdolności myślenia, a tą ludzką umiejętność zastępują przemieloną papką sloganów.

tworzymy sobie bożki …

One zastępują nam prawdziwą religię i prawdziwego Boga … My nie chcemy się podporządkować Bogu, bo on nam stawia za duże i według nas nierealne wymagania. Dlatego tworzymy swoją własną religię przykrojoną do naszych potrzeb i naszą wygodną miarę …