Papież w Brazylii…

Dziennik „Süddeutsche Zeitung” zatytułował swoją relację z wizyty Papieża w Brazylii: „To my jesteśmy oryginałem”. Gazeta twierdzi, że „papież przygotowuje swój Kościół w Brazylii do walki z innymi religiami. Wizyta Benedykta jest odpowiedzią na wyzwania sekt i wspólnot zielonoświątkowców. To Kościół katolicki jest oryginałem, który już od czasów rzymskich miał bogatą liturgię i walczył o prawa rodziny – na długo przed zaistnieniem wspólnot zielonoświątkowców”.

już sklasyfikowani…


tytuł z BBC News :

‚Pro-family’ groups rally in Rome.

Tens of thousands of conservative activists protest in Rome against a law giving more rights to gay couples.