radykalne wybory

Każdy sam musi wybrać‚ czy razem z Janem Pawłem II‚ Benedyktem XVI i bł. Matką Teresą z Kalkuty chce być zaliczany do homofobów‚ czy też razem z Adamem Michnikiem‚ Jerzym Urbanem i Joanną Senyszyn do homofanów …

Dlaczego Benedykt XVI nie został honorowym obywatelem Monachium?

Na krótko przed pielgrzymką Benedykta XVI do Bawarii wyszło na jaw‚ że dawny kardynał Monachium i obecny papież nie ma szans na otrzymanie tytułu honorowego obywatela tego miasta. Pomimo ponawianych prób nie zgodziły się na to partie socjalistów i zielonych zasiadające w ratuszu. Powód? Jego nieustający i kategoryczny sprzeciw wobec żądań środowisk homoseksualnych. Dokładnie cztery tygodnie przed przyjazdem papieża zorganizowano w Monachium marsz homoseksualistów‚ na który przygotowano wulgarne‚ obsceniczne fotomontaże oraz kukłę Ojca Świętego przebranego za homoseksualistę.

Wobec całej potęgi homolobby‚ wobec jego finansów‚ jego dominacji w mediach i wpływów w polityce tylko Kościół ma odpowiednią siłę i odwagę prawdy. Właśnie dlatego ostatecznie zawsze wygrywa z kolejnymi ideologiami. Jest to tylko kwestią czasu. Absurd pochłania sam siebie. Wierność prawdzie rozumu i wiary wymaga od nas gotowości do głoszenia i bronienia jej – mimo ewentualnych wysokich kosztów.

czytaj więcej

Wygląda na to, że sytuacje w których będziemy niejako zmuszeni do tego rodzaju radykalnych i jednoznacznych wyborów stają się coraz częstsze … Chrystus jednak przewidział tego rodzaju dylematy i mówi bardzo klarownie:

Do każdego więc, który się przyzna do Mnie przed ludźmi, przyznam się i Ja przed moim Ojcem, który jest w niebie. Lecz kto się Mnie zaprze przed ludźmi, tego zaprę się i Ja przed moim Ojcem, który jest w niebie.” (Mt 10:32-33)

Warto może też w tym miejscu przypomnieć, że według wieloletnich badań uniwersyteckich zaledwie 2% społeczności z jasną i zdecydowaną wizją może zmienić całą kulturę społeczeństwa. Na pewno odnosi się to np. do pierwotnego Kościoła, gdzie 12 Apostołów i kilkudziesięciu uczniów zmieniło całą cywilizację. Ale to może się także odnosić do homo-lobby, które nie będąc nawet owymi dwoma procentami, ale mając zdecydowaną wizję i znaczne środki finansowe jest w stanie zmienić (i w rzeczywistości zmienia) naszą cywilizację …