cała prawda o cierpieniu …

Jedynie Chrystus pokazuje nam całą prawdę o cierpieniu, o jego źródłach i możliwościach uleczenia. Cierpienie jest efektem grzechu i jednym sposobem uleczenia cierpienia jest wprowadzanie pokoju i ładu, opartego na Bożych przykazaniach. Chrystus cierpiący nie twierdzi, że cierpienie nie istnieje, że jest łatwe w przyjęciu i że łatwo może być pokonane. On sam się go obawiał i lękał, on sam został przez nie zmiażdżony, ale nie pokonany. To On jedyny naprawdę pokonał cierpienie i zwyciężył śmierć i to On jedyny może nam w tym pomóc. Dlatego Jan Paweł II nawoływał od początku swego pontyfikatu: „Nie bójcie się otworzyć drzwi Chrystusowi”.

cierpienie i grzech …

Jest jakiś tajemniczy związek pomiędzy cierpieniem i grzechem. Teologia określa tę rzeczywistość „misterium iniquitatis” – tajemnica nieprawości ….

Czy, a jeśli tak, to dlaczego cierpienie ma moc odkupieńczą? Dlaczego Chrystus „musiał” odkupić świat przez cierpienie?

Przyczyną cierpienia jest grzech. Czy więc tylko cierpienie może pokonać grzech?