kosztowanie Boga …

“Pseudo- Dionizy w traktacie „O imionach Bożych” mówi, że Bóg nie ma imienia i równie dobrze wolno Go nazywać każdym imieniem, jak i odmówić jakiegokolwiek imienia; skoro nasze myślenie nie potrafi uchwycić boskiej jedności, to żadne twierdzenie ani żadna negacja nie może być właściwie o Bogu wypowiedziana. Dlatego też zaleca nam, byśmy powstrzymywali się od mówienia i myślenia o Bogu czegokolwiek, czego On sam nie zechciał nam objawić w Piśmie Świętym ” (L. Kołakowski, Jeśli Boga nie ma… )

Wydaje się oczywiste, że wszelkie nasze rozważania o Bogu, refleksje nad Jego Słowem muszą mieć swoje źródło w Objawieniu. Nie mamy innego dostępu do rzeczywistości nadprzyrodzonej. Nie istnieją inne kanały kontaktowania się z Bogiem poza tymi, które On sam wyznaczył.

czytaj więcej