chrześcijanie dla lwów …

W starożytności okrzyk „chrześcijanie dla lwów” rozbrzmiewał zawsze, ilekroć trzeba było znaleźć winnych powodzi, zarazy czy nieudolności rzymskich urzędników. Dziś – niestety – bywa podobnie.

http://www.wiara.pl