Sprawiedliwy wśród Narodów Świata …

Warto o tym wiedzieć … szczególnie kiedy np. Francuzi, czy inne nacje europejskie zarzucają nam antysemityzm.

Spośród ponad 20 tys. uhonorowanych medalem Sprawiedliwego wśród Narodów Świata ponad 1/4 stanowią Polacy i są pierwsi na liście. Są to 6 004 osoby uhonorowane za ratowanie Żydów w czasie okupacji hitlerowskiej.

* Polska: 6 004
* Holandia: 4 726 (w tym dwie osoby z Indonezji)
* Francja: 2 740
* Ukraina: 2 185
* Belgia: 1 443
* Węgry: 685
* Litwa: 693
* Białoruś: 576
* Słowacja: 465
* Niemcy: 443
* Włochy: 417
* Grecja: 271
* Jugosławia (Serbia): 124
* Rosja: 124
* Czechy: 118