bardzo ważne pytania…

A co ks. myśli o tym:

niemowlęta, które umarły przed chrztem są potępione – to chore?! Bóg karze je bez winy! Jak to się ma z jego miłosierdziem? Okrucieństwo oburza. Lecz bezpodstawne jeszcze bardziej! Tyrani tego świata mieli jakieś swoje chore powody: żądza zemsty itd. Czy jakiś Bóg może działać z tych powodów? Bóg dręcząc ofiary swego gniewu karze istoty które nie mogą mu zagrozić! Dla potępionych kara nie jest pożyteczna! Skoro nie mogą nawrócić się w piekle Z czego wynika że mści się, czyli ma na celu tylko zabawę i drwinę ze słabości swoich stworzeń? ! Bóg jest wszechmocny… czyli był np. w komorach gazowych? i patrzył jak giną ludzie…. Nie mogę pojąć jak ludzie wierzący mogą zachować spokój sumienia i tą zdumiewającą ufność! I prawie wszystko potrafią sobie wytłumaczyć! To mnie przeraża!!!

Wiem, że te pytania łączą się z tematem ZŁA – ale to nie to samo…

Oczywiście, ze to chore, tak jak i chore jest to, że młodzież zamiast chodzić uczciwie na lekcje religii lekceważy je sobie, a później plecie takie bzdury! I to mnie też przeraża!!!

No i może odpowiem anegdotą o Einsteinie:

Does evil exist? The university professor challenged his students with this question.

Did God create everything that exists?
A student bravely replied, „Yes, He did!”
„God created everything?” the professor asked.
„Yes, Sir,” the student replied.

The professor answered, „If God created everything, then He also created evil since evil exists, and according to the principle that our works define who we are, then God is evil.”

The student became quiet before such an answer.
The professor was quite pleased with himself and boasted to the students that he had proven once more that the Christian faith was a myth.

Another student raised his hand and said, „Can I ask you a question, professor?”

„Of course,” replied the professor.

The student stood up and asked, „Professor, does cold exist?”

„What kind of question is this? Of course it exists. Have you never been cold?” remarked the professor.

The young man replied, „In fact sir, cold does not exist. According to the law of physics what we consider cold is in reality the absence of heat. Everybody or object is susceptible to study when it has or transmits energy, and heat is what makes a body or matter transmit energy. Absolute zero (-460 degrees F) is the total absence of heat; all matter becomes inert and incapable of reaction at that temperature. Cold does not exist. We have created this word to describe how we feel if we have no heat.

The student continued. „Professor, does darkness exist?”

The professor responded, „Of course it does!”

The student replied, „Once again you are wrong sir, darkness does not exist either. Darkness is in reality the absence of light. Light we can study, but not darkness. In fact, we can use Newton’s prism to break white light into many colours and study the various wavelengths of each colour. You cannot measure darkness. A simple ray of light can break into a world of darkness and illuminate it. How can you know how dark a certain space is? You measure the amount of light present. Isn’t this correct? Darkness is a term used by man to describe what happens when there is no light present.”

Finally the young man asked the professor, „Sir, does evil exist?”

Now uncertain, the professor responded, „Of course as I have already said. We see it every day. It is in the daily examples of man’s inhumanity to man. It is in the multitude of crime and violence everywhere in the world. These manifestations are nothing else but evil!”

To this the student replied, „Evil does not exist sir, or at least it does not exist unto itself. Evil is simply the absence of God. It is just like darkness and cold, a word that man has created to describe the absence of God.. God did not create evil. Evil is not like faith, or love that exists just as does light and heat. Evil is the result of what happens when man does not have God’s love present in his heart. It’s like the cold that comes when there is no heat or the darkness that comes when there is no light.”

The professor sat down.
The young man’s name is – – – Albert Einstein