ślepota …

Codziennie umiera w Afryce z głodu 30 tysięcy dzieci. To jest 210 tysięcy tygodniowo, czyli prawie 11 milionów rocznie. Jednocześnie 63 milionowa Francja wyrzuca codziennie do śmieci 60 tysięcy ton żywności.

Na to też jesteśmy ślepi.