absurd, nieporozumienie czy jedyna szansa na zbawienie?

W tym czasie uczniowie przystąpili do Jezusa z zapytaniem:

Kto właściwie jest największy w królestwie niebieskim?

On przywołał dziecko, postawił je przed nimi i rzekł:

Zaprawdę, powiadam wam: Jeśli się nie odmienicie i nie staniecie jak dzieci, nie wejdziecie do królestwa niebieskiego. Kto się więc uniży jak to dziecko, ten jest największy w królestwie niebieskim.

(Mt 18:1-4)