czy Pan Jezus był dyplomatą?

Czy zależało mu na dobrych stosunkach z władzą, na utrzymaniu własnego image, na poprawności politycznej?

Reklamy