Modlitwa o udzielenie łaski przez wstawiennictwo Sługi Bożego Jana Pawła II

Boże w Trójcy Przenajświętszej,
dziękujemy Ci za to, że dałeś Kościołowi Papieża Jana Pawła II,
w którym zajaśniała Twoja ojcowska dobroć,
chwała krzyża Chrystusa i piękno Ducha miłości.
On, zawierzając całkowicie Twojemu miłosierdziu
i matczynemu wstawiennictwu Maryi,
ukazał nam żywy obraz Jezusa Dobrego Pasterza,
wskazując świętość, która jest miarą życia chrześcijańskiego,
jako drogę dla osiągnięcia wiecznego zjednoczenia z Tobą.
Udziel nam, za jego przyczyną, zgodnie z Twoją wolą, tej łaski,
o którą prosimy z nadzieją,
że Twój Sługa Papież Jan Paweł II,
zostanie rychło włączony
w poczet Twoich świętych.
Amen.

Reklamy

kapłaństwo kobiet …

KKK 1577 „Święcenia ważnie przyjmuje tylko mężczyzna (vir) ochrzczony” (KPK, kan. 1024). Pan Jezus wybrał mężczyzn (viri), by utworzyć kolegium Dwunastu Apostołów (Por. Mk 3, 14-19; Łk 6, 12-16). i tak samo czynili Apostołowie, gdy wybierali swoich współpracowników (Por. 1 Tm 3, 1-13; 2 Tm 1, 6; Tt 1, 5-9), którzy mieli przejąć ich misję (Św. Klemens Rzymski, Epistula ad Corinthios, 42, 4; 44, 3).

Kolegium Biskupów, z którym prezbiterzy są zjednoczeni w kapłaństwie, uobecnia i aktualizuje aż do powrotu Chrystusa kolegium Dwunastu. Kościół czuje się związany tym wyborem dokonanym przez samego Pana. Z tego powodu nie są możliwe święcenia kobiet (Por. Jan Paweł II, list apost. Mulieris dignitatem, 26-27; Kongregacja Nauki Wiary, dekl. Inter insigniores: AAS 69 (1977) 98-116).

Dlaczego kobiety nie przyjmują święceń kapłańskich?

Stała praktyka Kościoła nieudzielania święceń kapłańskich kobietom nie wynika z pogardy dla nich ani z przekonania, że są gorsze od mężczyzn. Głównym argumentem przemawiającym za podobną praktyką jest to, że Chrystus nie powołał żadnej kobiety do grona apostołów. Jezus nie zrobił tego, chociaż wcale nie gardził niewiastami, i w wielu wypadkach, ku wielkiemu zgorszeniu otoczenia, traktował je inaczej niż wymagały tego utarte formy kulturowe, zwyczaje i uprzedzenia. I tak np. Jezus rozmawiał z Samarytanką, co nawet ją samą zdziwiło, gdyż żaden Żyd nie zdobyłby się na coś podobnego (por. J 4,7-9.27); pozwolił kobiecie, prowadzącej w mieście grzeszne życie, oblewać łzami swoje stopy, wycierać je włosami, całować i namaszczać olejkiem, co wywołało oburzenie otoczenia (por. Łk 7,36-50); godził się na to, by kobiety chodziły z Nim i apostołami i pomagały im (por. Łk 8,1-3); potrafił dać za wzór do naśladowania kobietę, ubogą wdowę (por. Łk 21,1-4). A jednak, pomimo szacunku do kobiet, pomimo tego, że Jezus nimi nie gardził, że potrafił przełamywać różne uprzedzenia i zwyczaje wynikające z kultury Wschodu, nie powołał żadnej niewiasty do grona apostołów. Z tego też względu Kościół nie udziela kobietom święceń kapłańskich, chociaż przypomina im o konieczności aktywnego apostołowania, wynikającego z przyjęcia sakramentu chrztu i bierzmowania, z udziału w tzw. powszechnym kapłaństwie ludu Bożego.

więcej

Concept of Marriage is eroding, Warns Pope …

Dewaluuje się pojęcie małżeństwa … stwierdza Papież Benedykt XVI. Przyczyną tej dewaluacji jest etyczny i moralny relatywizm rozpowszechniony wśród katolików …

Relativism is eroding the concept of marriage, even among Catholics, says Benedict XVI.

The Pope also warned about the risk of seeing annulments as a canonical way to regulate the breakup of authentic marriages. The Holy Father said this in an address delivered to the judges, officials, lawyers and collaborators of the Roman Rota, the Church’s central appellate court, at the opening of the judicial year. The tribunal reviews cases already handled by ordinary ecclesiastical courts and appealed to the Holy See. The „truth of marriage,” Benedict XVI said, loses „existential relevance in a cultural context marked by relativism and juridical positivism, which consider marriage as a mere social formalization of emotional bonds.” „Consequently, not only does it become contingent, as human sentiments can be, but is presented as a legal superstructure that human will might manipulate according to its pleasure, even depriving it of its heterosexual character,” the Pope added. „This crisis of the meaning of marriage,” which has even led to calling same-sex unions marriage, „also has effects on the way many faithful think,” the Holy Father explained. In this way, the „indissoluble conjugal bond” is denied, or regarded as an ideal that cannot be made obligatory for „normal Christians,” he said.

True nullity

Benedict XVI explained: „In fact, the conviction has spread even in some ecclesiastical realms, according to which, the pastoral good of individuals in irregular marital situations would call for a kind of canonical regularization of their situation, regardless of the validity or invalidity of their marriage, that is, regardless of the ‚truth’ about their personal condition. „The matrimonial declaration is considered, in fact, as an instrument to attain this objective, according to a logic in which the law becomes the formalization of subjective pretensions.” The Pontiff continued: „Given the subjective and libertarian relativization of the sexual experience, the tradition of the Church affirms with clarity the naturally juridical nature of marriage, that is, its belonging by nature to the realm of justice in interpersonal relations. „From this point of view, the law is truly connected to life, with love as an intrinsic duty.” The Holy Father quoted his encyclical „Deus Caritas Est,” No. 11, saying: „From the standpoint of creation, ‚eros’ directs man toward marriage, to a bond which is unique and definitive; thus, and only thus, does it fulfill its deepest purpose.” „Love and law,” he said, „can thus be united to the point of making husband and wife give each other mutually the love that they feel spontaneously.”

ZE07012902

przyszłość internetu …

Internet zarżną reklama i spam ….

najwięksi spamiarze – śmieciarze internetu …

1 United States 19.6%
2 China (including Hong Kong) 8.4 %
3 South Korea 6.5 %
4 Poland 4.8 %
5 Germany 4.2 %
6 Brazil 4.1 %
7 France 3.3 %
8 Russia 3.1 %
9 Turky 2.9 %
10 United Kingdom 2.8 %
11 Italy 2.8 %
12 India 2.5 %
13 Others 35.0 %