wstrząsająca relacja …

Pamiętam, jak pierwszy raz widziałem u Marioli atak. To były rytmiczne uderzenia, nienaturalne wykręcanie rąk, twarzy, całego ciała.

(……)

Nie wiem, jak pani pomóc
Lekarze nie potrafili stwierdzić, co to jest. Pierwsza diagnoza mówiła, że to padaczka. Ale jej ataki trwają do 15 minut, a ataki u Marioli trwały nawet półtorej godziny. Dawki leków były zwiększane, ale to nie pomagało. Kilku neurologów przyznało: – Nie wiemy, jak pani pomóc. Po dwóch latach pobraliśmy się. Mariola nie potrafiła przygotować ani nawet zjeść wspólnego posiłku. Gdy chciała zrobić mi choćby kawę, od razu przychodził napad. Nie mogła uczynić dla mnie nic dobrego. Może ktoś inny na moim miejscu uderzyłby pięścią w stół. Ale ja wolałem robić wszystko sam. Przygotowywałem śniadania, obiady, kolacje. Mariola nie potrafiła zrozumieć, jak to możliwe, że ja chcę coś zrobić dla niej. Później okazało się, że już przez taką codzienną miłość zły duch był pokonywany.

(……)

Po dwóch miesiącach uciekliśmy do mojej siostry. Tam Mariola cały czas siedziała w internecie. Znalazła wpis dziewczyny, która pisała o lęku w kościele, o wydarzeniach podobnych do jej przeżyć. Nie wiedziała i do dziś nie wie, kim była ta internautka, ale opisała jej całe swoje życie. W odpowiedzi usłyszała: – Jesteś opętana!

Moja żona była opętana za: www.wiara.pl

warto przeczytać …

Nowy wspaniały świat …
Bestie Końca Czasów

Oto składniki owej piekielnej mikstury trującej do dziś znękaną ludzkość, a skodyfikowanej przez Weishaupta, potem Marksa oraz współczesnych im Iluminatów:

– zniszczenie monarchii i wszelkich uporządkowanych form rządów narodowych;
– zniesienie własności prywatnej i dziedziczenia tej własności;
zniszczenie wszelkiej religii, a chrześcijańskiej w pierwszej kolejności;
– zniszczenie patriotyzmu, ducha narodowego;
– zniszczenie rodziny, życia rodzinnego;
– zniesienie instytucji małżeństwa;
– ustanowienie grupowego, pozarodzinnego wychowania dzieci.

Ten plan Iluminatów przetrwał do czasów dzisiejszych w niezmienionej postaci. Jest planem New Age.

(……)

Bolszewia pokazała satanistyczna klasę po napaści na Polskę 17 września 1939 roku.

Skrócony bilans ludzki tego najazdu na Polskę:

1.500.000 wysiedlonych z polskich ziem wschodnich, z czego setki tysięcy zmarły z głodu i mrozu; 20.000 polskiej inteligencji zamordowanej w Katyniu, Miednoje i Charkowie; ponad 100 tys. zamordowanych w katowniach UB – NKWD; 1.200.000 wiezionych w latach 1944-1955; zburzona Warszawa; straszliwy regres spowodowany m.in. wspólna z nazizmem eksterminacja polskiej inteligencji, co przerwało ciągłość kulturową narodu; trwający ponad 45 lat rabunek dóbr materialnych, wreszcie permanentny terror fizyczny i duchowy.

Oto bilans – w ludziach – wielkiej żydo-bolszewickiej rewolucji w Rosji:

3.880.000 rozstrzelanych w latach 1918-1933 – bez około dwóch milionów ofiar „wielkiej czystki” z 1938 r.;

7.100.000 zesłanych na Syberie i wyspy Solowiowskie;

5.000.000 ofiar głodu z 1922 roku;

– Rzeź inteligencji tylko w 1923 roku: 28 biskupów, 1.275 duchownych, 6.576 profesorów, 8.800 lekarzy, 54.850 oficerów, 335.250 inteligencji innej, głównie ziemiaństwa i arystokracji.

za: polonica.net