dlaczego ???

Pierwszym i podstawowym prawem człowieka jest prawo do jasnych i klarownych norm moralnych. Dlaczego ktoś, kto nie zna przepisów ruchu drogowego nie może się poruszać samochodem po drogach publicznych? Dlaczego tak bardzo dba się o kodyfikację najbardziej nieraz porąbanych przepisów i praw różnych stowarzyszeń i grup, a jednocześnie odmawia się ludziom jasnych i klarownych praw moralnych i etycznych? Czy nie ma w tym przewrotności i normalnej złej woli? Musimy stanowczo protestować przeciwko takim manipulacjom i takiemu bezprawiu!