moja najszczersza modlitwa …

„Boże, okaż Twoją miłość wszystkim, których kocham, niech Twoja miłość pełna pokoju napełni ich serca i uleczy rany przeze mnie zadane.”

Reklamy