strony polecane…

naprawdę warto odwiedzić poniższe strony:

bEZ sLOGANU

www.list.pl

www.milujciesie

Polonica

Bestie końca czasów

Reklamy

Światowy Dzień Młodzieży – 15 20 lipca 2008 – Sydney

„tylko Chrystus może zaspokoić najgłębsze pragnienia ludzkiego serca; tylko On zdolny jest uczłowieczyć ludzkość i doprowadzić ją do przebóstwienia. Dlatego jak nigdy, jest dziś niezbędne przepowiadanie Ewangelii i dawanie świadectwa wierze. Jednak apostolska i misyjna owocność nie jest przede wszystkim rezultatem mądrze wypracowanych i skutecznych programów i metod duszpasterskich. Skuteczność misji wymaga bowiem dawania świadectwa „miłości i radości, jakimi Duch Święty napełnia serca wiernych”.
Benedykt XVI