paradoksy wolności …


Kiedy nadużywasz wolności – paradoksalnie – tracisz ją i stajesz się niewolnikiem swoich pożądliwości, chciwości, pychy … Im więcej jej nadużywasz tym, bardziej zniewolony jesteś …