złota zasada…

…tylko szanując innych ma się prawo żądać szacunku dla siebie.

„Nie czyń drugiemu co tobie niemiłe” jest najlepszą normą moralności, o ile ktoś nie jest psychicznie chory i np. nie usiłuje ustawicznie popełnić samobójstwa…