lęk przed alternatywą naturalizmu …

Over 40 years ago, C.S. Lewis noted the tendency of scientists to rally around naturalism, not because of the evidence, but because they fear the alternative:

„The Bergsonian critique of orthodox Darwinism is not easy
to answer. More disquieting still is D.M.S. Watson’s
defense. „Evolution itself,” he wrote, „is accepted by
zoologists not because it has been observed to occur or…
can be proved by logically coherent evidence to be true,
but because the only alternative, special creation, is
clearly incredible.” Has it come to that? Does the whole
cast structure of modern naturalism depend not on positive
evidence but simply on an a priori metaphysical
prejudice? Was it devised not to get in facts but keep out God?
–C.S. Lewis, The Weight of Glory

być jak Bóg …


Człowiekowi od początku świata towarzyszyła pokusa, by „być jak Bóg”, ale wprowadzanie tego w czyn kończyło się zawsze tragicznie. Różnej maści naukowcy dobrze to wyczuwają (nawet jeśli nie wierzą w Boga), dlatego swoje wtrącanie się w dzieło Stwórcy usiłują tłumaczyć takim czy innym dobrem ludzkości.