kapłan znakiem sprzeczności …


Dla niektórych jest zwykłym egoistą,
Dla innych jest wszystkim i umie się dzielić tym co ma.
Niektórzy go błogosławią, inni zaś przeklinają;
Wszyscy chcą go osądzać.
Jeśli rozmawia z bogatymi: jest kapitalistą,
Jeśli przebywa z biednymi: jest komunistą
Jeśli wygląda młodo: jest za młody,
Jeśli chodzi zamyślony: jest wiecznie niezadowolony
Jeśli jest przystojny: dlaczego się nie ożenił?
Jeśli brzydki: żadna go nie chciała
Jeśli chodzi do kawiarni: jest pijakiem
Jeśli przebywa ciągle w domu: jest dzieciakiem
Jeśli chodzi pod koloratką: jest człowiekiem światowym
Jeśli zakłada sutannę: jest zbytnim tradycjonalistą

Jeśli jest otyły: niczego mu nie brakuje
Jeśli jest szczupły: na pewno choruje
Jeśli głosi kazanie dłużej niż dziesięć minut: nigdy nie skończy
Jeśli jest rzeczowy: nie umie nic powiedzieć
Jeśli ma długie włosy: jest zbyt nowoczesny
Jeśli ma krótkie włosy: jest przeszłościowy
Jeśli chrzci i udziela ślubów wszystkim: rozrzuca Sakramentami
Jeśli jest wymagający: oddala od siebie ludzi
Jeśli rozmawia i odwiedza parafian: nigdy go nie ma w domu
Jeśli siedzi w Kościele: niczym się nie interesuje
Jeśli nie organizuje zabaw: nigdy nic nie robi
Jeśli prowadzi prace w parafii: wyrzuca pieniądze
Jeśli mówi o kontemplacji Boga: jest rozkojarzony
Jeśli rozmawia o problemach praktycznych: jest materialistą
Jeśli ma radę parafialną: „ pozwala ciągać się za nos…”
Jeśli jej nie ma: jest księdzem władczym i zbyt klerykalnym
Jeśli cytuje Sobór Watykański II: jest księdzem zbyt nowoczesnym
Jeśli uczy katechizmu: jest księdzem jeszcze przed soborowym
Jeśli jest młody: nie ma doświadczenia
Jeśli jest stary: zrobiłby dobrze idąc na emeryturę
Ale, jeśli umrze…. kto go zastąpi?….”