dla forumowych dyskutantów :-)


Wstępujesz w szranki z ładunkiem mocnych argumentów. Ale czy nie widzisz, że przeciwnik oczekuje od ciebie nade wszystko uścisku? Zanim mu udowodnisz, że to ty masz rację, pokaż mu, że go kochasz …

G. Thibon

Katechizm Płocki


Katechizm to szansa na doświadczenie piękna chrześcijaństwa, ale to przede wszystkim precyzyjny drogowskaz – dzieło, które niesie odpowiedź na konkretne pytania i dylematy moralne. Katechizm to księga-skarbiec. Trzeba do niego zajrzeć. Koniecznie.

Spis treści:

1. Ateizm i agnostycyzm zakazany przez pierwsze przykazanie Boże

2. „Nie będziesz brał imienia Pana Boga twego nadaremno”
2. Czego zabrania drugie przykazanie Boże

3. Krzywoprzysięstwo i wiarołomstwo też są zakazane przez drugie przykazanie Boże

Katechizm Płocki