teksty na Triduum Paschalne …

Wielki Czwartek – Msza Wieczerzy Pańskiej

Wieki Piątek – Adoracja Krzyża

Wielka Sobota – Wigilia Paschalna