***


Wstępujesz w szranki z ładunkiem mocnych argumentów. Ale czy nie widzisz, że przeciwnik oczekuje od ciebie nade wszystko uścisku? Zanim mu udowodnisz, że to ty masz rację, pokaż mu, że go kochasz …

G. Thibon

Reklamy