religijne zakupy …


Według statystyk 28% dorosłych Amerykanów zmieniło swoja religię przynajmniej raz w ciągu życia. Ta liczba jest większa, bo aż 44% dla Protestantów, którzy zmieniają swoją przynależność konfesyjną znacznie częściej. Studia przeprowadzono w 2008 roku w ramach „U.S. Religious Landscape Survey”. 40 % Protestantów zmieniło swoją przynależność denominacyjną z powodu zmiany miejsca zamieszkania lub małżeństwa z kimś należącym do innego kościoła.

Zaledwie 10% Amerykańskich Katolików zmieniło swoje wyznanie opuszczając Kościół Katolicki. Wśród Katolików zmienających religię, aż 75% dokonało tego z powodu niezadowlenia z nauczania Kościoła. Sześcioro na dziesięć opuszczajacych Kościół Katolicki usprawiedliwia swoją decyzję niezgadzaniem się z nauczeniem Kościoła w sprawach etyki seksualnej (homoseksualizm) i aborcji. Ale tylko 2.6% dorosłych Amerykanów przeszło do Kościoła Katolickiego z innych grup wyznaniowych.