choroba, aby „innym” było raźniej …


Skoro niektórzy członkowie społeczeństwa są chorzy, to aby im nie było przykro i aby nie czuli się odosobnieni i izolowani należy spowodować chorobę u całego społeczeństwa i wtedy wszystko będzie w najlepszym porządku, demokratycznie, tolerancyjnie, humanitarnie i bez rasistowskiego wykluczania kogokolwiek …

„Inni” nie będą się czuć wyobcowani i przestają być „inni”. Choroba stanie się normą, a zdrowie wstydliwym wyjątkiem …

No i najważniejsze (!!) tolerancja zostanie uszanowana!!