odrzucenie prawdy …


Problemy społeczne, moralne i ekonomiczne współczesnego świata są efektem odrzucenia Prawdy, możliwości jej poznania i jej obiektywności.

Gdzie odrzuca się prawdę, gdzie neguje się możliwość jej poznania, gdzie w miejsce obiektywności prawdy wprowadza się zwodnicze pojęcia tolerancji, absolutnej wolności, relatywizmu i samowoli tam zawsze ostatecznie zapanuje subiektywizm i egoizm, tam zawsze w końcu zapanuje prawo dżungli, prawo silniejszego czyli bezprawie i chaos.

I to są współcześnie widoczne skutki liberalizmu i odrzucenia prawdy, czy wprost zanegowania jej istnienia. Wolność bez prawy, wolność liberalistyczna okazuje się najbardziej nieznośną tyranią.

czy grzech to prywatna sprawa?


Grzech może być najbardziej prywatny i ukryty, ale jego skutki są zawsze społeczne;
 po pierwsze każdy grzech umniejsza świętość Kościoła, pomniejsza Jego skuteczność w walce ze złem,
 każdy grzech jest raną zadaną Mistycznemu Ciału Chrystusa,
 każdy grzech jest wzmocnieniem przeciwnika czyli Szatana,
 każdy, nawet najbardziej prywatny grzech jest umniejszeniem dobra a pomnożeniem zła obecnego w świecie,

Nie ma więc grzechów prywatnych i ukrytych.

Podobnie jak jedno jest ciało, choć składa się z wielu członków, a wszystkie członki ciała, mimo iż są liczne, stanowią jedno ciało, tak też jest i z Chrystusem. … Tak więc, gdy cierpi jeden członek, współcierpią wszystkie inne członki; podobnie gdy jednemu członkowi okazywane jest poszanowanie, współweselą się wszystkie członki.” (1 Kor 12:12,26)