rzeczywistość czy matematyczna struktura?

Max Tegmark Discover Magazine July 2008

– Istnieje zewnętrzna fizyczna rzeczywistość całkowicie niezależna od ludzi.

– Ta zewnętrzna, fizykalna rzeczywistość jest abstrakcyjną, dobrze zdefiniowaną strukturą matematyczną,

– Struktura ta jest atemporalna i nie istnieje w przestrzeni,

– Przestrzeń i czas są jedynie sposobami postrzegania tej struktury przez ludzi,

– Dobrze zdefiniowana, abstrakcyjna, atemporalna i a-spacjalna struktura matematyczna po prostu istnieje, jest niezmienna i nie podlega żadnym fluktuacjom jako całość, chociaż niektóre jej pod struktury (jak np. organizmy żywe) są zmienne.

Jako żywo przypomina mi to marzenia Kartezjusza o matematyzacji (czy geometryzacji) wszystkiego i filozoficzne rozważania Kanta.

A ponadto wydaje się, że cechy tej matematycznej struktury są niczym innym jak cechami Absolutu. Przypomina to znowu trochę starszą terię filozoficzną znaną pod nazwą panteizmu czy to w postaci Plotyna, czy w postaci Barucha Spinozy.