czy Kościół sprzeciwia się nauce?

Jak nauki szczegółowe stały się możliwe w cywilizacji zachodniej? Odpowiedź narzuca się sama.

Dzięki otwarciu się Kościoła i katolicyzmu na myślenie krytyczne. Kościół, który zdominował na wiele wieków szkolnictwo na wszystkich poziomach umożliwił powstanie i rozwój nauk szczegółowych dzięki przyjęciu za podstawę nauczani myślenia krytycznego. Otwarte dyskusje na uniwersytetach, poszukiwanie prawdy we wszystkich dziedzinach i kierunkach, zmysł krytyczny i zasady dyskusji, dowodu naukowego, logiki i retoryki to wszystko zostało stworzone przez ludzi Kościoła> A większość z tego została stworzona w wiekach średnich tak często niesprawiedliwie nazywanymi wiekami ciemnoty, obskurantyzmu i zacofania.

Ponadto, teologia stworzenia świata (kreacjonizm) otwiera drzwi rozwojowi nauk szczegółowych przez fakt, że stworzony przez Boga świat został nam dany abyśmy go poznawali i czynili sobie poddanym.

Dlaczego nauki szczegółowe nie rozwinęły się w innych religiach, jak np. w Buddyzmie, Szintoizmie, Zoroastryzmie czy nawet w Islamie? Dlaczego tylko w cywilizacji zdominowanej przez Kościół Katolicki? (za Thomas Woods, Jak Kościół Katolicki zbudował cywilizację zachodnią? s.76)

Katedry w Bolonii, Florencji, Paryżu i Rzymie tak były zaprojektowane w 17 i 18 wieku aby mogły służyć jako obserwatoria astronomiczne. (za Thomas Woods, Jak Kościół Katolicki zbudował cywilizację zachodnią? s.112)