minimalizm moralny …

Minimalista moralny szuka jakby tu nie popełnić grzechu, ale jednocześnie mieć jak najwięcej przyjemności.

Oczywiście to nie może się udać i efektem zawsze będzie upadek, grzech i ostatecznie śmierć.

Człowiek oddany Chrystusowi szuka jak podobać się Bogu i czynić dobro.