obłuda …


Bardzo często w modlitwie wiernych możemy słyszeć taką lub podobną, pobożną modlitwę :

„Módlmy się za głodnych, biednych, opuszczonych, cierpiących i zaniedbanych, aby Wszechmogący Bóg w swoim nieskończonym miłosierdziu przyszedł im z pomocą. Ciebie prosimy, wysłuchaj nas Panie”.

A Pan odpowiada słowami z Ewangelii św. Mateusza:

„A gdy nastał wieczór, przystąpili do Niego uczniowie i rzekli:

Miejsce to jest puste i pora już spóźniona. Każ więc rozejść się tłumom: niech idą do wsi i zakupią sobie żywności!

Lecz Jezus im odpowiedział: Nie potrzebują odchodzić; wy dajcie im jeść!” (Mt 14:15-16)