moja wolność, a wolność Boga …


Bóg chce wszystkich doprowadzić do zbawienia. Dając mi wolność woli ograniczył jednak samego siebie. Ja zaś nadużywając danej mi wolności pozostawiam Bogu coraz mniejsze pole działania, zacieśniam Jego pole manewru, ograniczam coraz bardziej Jego zbawcze możliwości.

A w końcu nawet Bóg nie będzie mnie mógł zbawić, bo ja sam się potępię.

Reklamy