obraz i podobieństwo …


Zostałem stworzony na obraz i podobieństwo Boga, jako istota:

–         rozumna,

–         wolna,

–         dobra,

–         zdolna do miłości,

–         zdolna do tworzenia,

–         zdolna do komunikowania się z innymi.

Moje grzechy zamazują we mnie ten obraz i czynią mnie coraz bardziej:

–         nierozumnym,

–         zniewolonym,

–         podatnym na zło,

–         egoistycznym,

–         zdolnym raczej do niszczenia niż tworzenia,

–         zamkniętym w sobie.

Tym samym przez grzech oddalam się od Boga, mojego pierwowzoru, źródła istnienia, życia i miłości.

Jedynie w Chrystusie mogę naprawdę i ostatecznie powrócić do Ojca i rozwinąć w sobie obraz i podobieństwo do Boga. Jezus Chrystus, Syn Boży jest bowiem doskonałym Obrazem Ojca, jest doskonałym Człowiekiem i ostatecznym objawieniem Boga.