bł. Matka Teresa z Kalkuty …

rok przed śmiercią Matka Teresa skierowała list do Polaków. „Bóg chce – pisała – abym zwróciła się do was w imieniu nienarodzonych dzieci. Życie jest najpiękniejszym darem Boga. Nie wolno nam niszczyć ani ingerować w ten piękny Boży dar. Dlaczego dzisiaj ludzie boją się małego dziecka? Ponieważ chcą mieć łatwiejsze, bardziej komfortowe życie. Bać się należy jedynie łamania Bożych praw. Jak wielokrotnie mówiłam, tym, co najbardziej niszczy pokój, jest aborcja – ponieważ jeżeli matka może zabić swoje dziecko, co może powstrzymać ciebie i mnie od zabijania się nawzajem? Ofiaruję wszystkie swoje cierpienia, abyście wybierali życie” – pisała w 1996 r. do Polaków bł. Teresa z Kalkuty.

za: www.wiara.pl

A 1990 roku powiedziała w bardzo dobitny sposób: “owocem przyzwolenia na aborcję będzie wojna nuklearna”.

trudne pytanie …

Kiedy czytam różne doniesienia ze świata, słucham radia, czy obserwuję to co dzieje się dookoła mnie, a szczególnie w świecie chrześcijan (niestety także katolików) nieuchronnie nasuwa mi się Pytanie Jezusa z Ewangelii:

„A Bóg, czyż nie weźmie w obronę swoich wybranych, którzy dniem i nocą wołają do Niego, i czy będzie zwlekał w ich sprawie? Powiadam wam, że prędko weźmie ich w obronę. Czy jednak Syn Człowieczy znajdzie wiarę na ziemi, gdy przyjdzie?” (Łk 18:7-8)