TRZECI SEKRET FATIMSKI

Naprawdę warto przeczytać … czytamy przecież tyle innych bzdur …

Nawet z przymrożeniem oka …

Z jednej strony jest pewne, że świat w całej swej historii nie „pławił się tak bardzo w grzechu” jak teraz. Z drugiej strony nie sądzę, że poświęcone świeczki i zasłanianie okien kocami uratuje nas przed „gniewem Bożym” …

Nie tego nam potrzeba, ale radykalnego nawrócenia …

Wprawdzie niektóre „rady” brzmią dosyć cudacznie, ale jeśli te części potraktować właśnie z  przymrożeniem oka, to całość jest dosyć zborna ….

Najświętsza Maryja Panna okazała się trojga dzieciom w 1917 roku w Fatimie w Portugalii. Objawienie się Matki Bożej w Fatimie zostało oficjalnie uznane przez Kościół Katolicki. Jedna z dziewczynek – Łucja, po śmierci Franciszka i Hiacynty wstąpiła do zakonu klauzurowego w Coimbrze – Portugalia. Łucja zmarła 11 lutego 2005 roku. Siostra Łucja przesłała trzeci sekret Ojcu Świętemu Piusowi XII, aby objawił go światu. Papież przeczytał go z przerażeniem, ale go nie objawił To samo uczynili następni Papieże, aby nie wzbudzać w świecie paniki i leku. Po śmierci Łucji, trzeci sekret został ujawniony, oczywiście nie po to, aby straszyć ludzi, lecz po to, by ludzie byli przygotowani na to wydarzenie. Matka Boża powiedziała do Łucji: Objawiam światu to, co ma się zdarzyć miedzy 1959, a 2012 rokiem. Ludzkość zaniedbuje przykazania Boże Szatan zawładnął światem, siejąc nienawiść wśród ludzi i niezgodę

Więcej tutaj

Reklamy

Dzień Świętości Życia …

 

Marsze i Festiwale Życia, Duchowe Adopcje, i inicjatywy ustawodawcze przeciwko aborcji – tak w całym kraju obchodzony będzie Narodowy Dzień Życia i Dzień Świętości Życia, przypadające kolejno 24 i 25 marca.

więcej tutaj