To be born – wersja polska

aborcja zabija dziecko i rani matkę na całe życie