22. 10. 2011 – Wspomnienie błogosławionego Jana Pawła II

Najważniejsze daty pontyfiaktu Jana Pawła II (prowadzone do 2004 r.)

1920

18 maja – w Wadowicach urodził się Karol Wojtyta – przyszły Papież Jan Paweł II

20 czerwca – chrzest w kościele parafialnym w Wadowicach

1926

15 września – rozpoczęcie nauki w Szkole Powszechnej im. Marcina Wadowity w Wadowicach

1929

13 kwietnia – śmierć matki

25 maja – Pierwsza Komunia Święta w kościele parafialnym w Wadowicach

1932

5 grudnia – śmierć starszego brata Edmunda

1936

29 lutego – występ w „Ślubach Panieńskich” –spektaklu przygotowanym przez Międzyszkolne Koło Teatralne pod kierunkiem polonisty Mieczysława Kotlarczyka

1938

3 maja – przyjęcie sakramentu bierzmowania

14 maja – egzamin maturalny

20 czerwca-17 lipca – staż w Junackich Hufcach Pracy

27 września-2 października -kurs w Legii Akademickiej

Lato – przeprowadzka z Wadowic do Krakowa 2 października – rozpoczęcie studiów na Uniwersytecie Jagiellońskim

1939

1 września – w Katedrze Wawelskiej służy do Mszy św.

1939-1940 – studia w konspiracji, nauka francuskiego, tworzenie poezji

1940

luty – pierwsze spotkanie z Janem Tyranowskim, który zachęcił Karola Wojtyłę do lektury dzieł mistyków chrześcijańskich. Jako opiekun kół Żywego Różańca w salezjańskiej parafii na Dębnikach wpłynął na rozwój jego życia duchowego

wrzesień – początek pracy w kamieniołomach na Zakrzówku

1941

18 lutego – śmierć ojca jesień – premiera Teatru Rapsodycznego, prowadzonego przez Mieczysława Kotlarczyka, który latem przybył do Krakowa

jesień – rozpoczęcie pracy w fabryce chemicznej „Solvay”

1942

jesień – rozpoczęcie studiów teologicznych w Konspiracyjnym Seminarium Duchownym Archidiecezji Krakowskiej

1944

sierpień – przeprowadzka kleryków do rezydencji abp. Krakowskiego Adama Sapiehy 1945-studia w seminarium duchownym i praca na Wydziale Teologicznym UJ w charakterze asystenta

1946

1 listopada – święcenia kapłańskie 2 listopada – Msza święta prymicyjna w Krypcie św. Leonarda na Wawelu

4 listopada – Msza święta na Wawelu z udziałem kolegów z Teatru Rapsodycznego i robotników z „Solvayu”

15 listopada – wyjazd do Rzymu

26 listopada – rozpoczęcie studiów na Papieskim Uniwersytecie Angelicum

1948

14 czerwca – obrona pracy doktorskiej na Angelicum

15 czerwca – powrót ze studiów w Rzymie

8 lipca – dekret na wikariusza w Niegowici

16 grudnia – uzyskanie tytułu doktora teologii na Uniwersytecie Jagiellońskim

1949

17 marca – przeniesienie do parafii św. Floriana w Krakowie

1951

23 lipca – śmierć kard. Adama Stefana Sapiehy

1 września – jego następca abp Eugeniusz Baziak udziela ks. Wojtyle urlopu od pracy duszpasterskiej i nakazuje poświęcić się pracy naukowej

1953

grudzień – habilitacja na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Jagiellońskiego (niezatwierdzona przez Ministerstwo Oświaty)

1954

październik – początek wykładów etyki społecznej na Wydziale Filozoficznym Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego

1958

4 lipca – nominacja na biskupa pomocniczego w Krakowie

28 września – sakra biskupia

1960

publikacja książki „Miłość i odpowiedzialność”

1962

16 lipca – wybór na wikariusza kapitulnego krakowskiego (po śmierci abpa Baziaka)

11 października – udział w inauguracyjnej sesji Soboru Watykańskiego II

1963

3 czerwca – śmierć papieża Jana XXIII

21 czerwca – Paweł VI zostaje Następcą św. Piotra

jesień – udział w drugiej sesji Soboru Watykańskiego II

grudzień – podróż do Ziemi Świętej

30 grudnia – nominacja na arcybiskupa krakowskiego

1964

8 marca – ingres do Katedry Wawelskiej

10 października – nałożenie paliusza przez Pawła VI

jesień – udział w trzeciej sesji Soboru Watykańskiego II

30 listopada – audiencja prywatna u Pawła VI

1965

jesień – udział w zakończeniu Soboru Watykańskiego II

18 listopada – ogłoszenie listu biskupów polskich do biskupów niemieckich

1967

29 maja – ogłoszenie nominacji kardynalskiej

28 czerwca – otrzymuje biret kardynalski z rąk papieża

1976

7-13 marca – rekolekcje wielkopostne dla papieża i Kurii Rzymskiej

1978

6 sierpnia – śmierć papieża Pawła VI

26 sierpnia – wybór Jana Pawła I na Stolicę Piotrową

28 września – śmierć Jana Pawła I

16 października – Habemus papam! (łac. mamy papieża) Karol Wojtyła zostaje wybrany na nowego papieża. Przyjmuje imię Jan Paweł II. Pierwsze błogosławieństwo „Urbi et orbi”.

22 października – uroczysta inauguracja pontyfikatu na Placu Świętego Piotra.

23 października – audiencja dla 4000 Polaków w auli Pawła VI.

Rok 1979

6 stycznia – konsekracja arcybiskupa metropolity krakowskiego Franciszka Macharskiego

25 stycznia-1 lutego – I zagraniczna podróż apostolska Jana Pawła II – do Dominikany, Meksyku i na Bahamy. Inauguracja obrad III Konferencji Generalnej Episkopatów Ameryki Łacińskiej (CELAM) nt. „Ewangelizacja Ameryki Łacińskiej dzisiaj i w przyszłości”.

4 marca – ogłoszenie pierwszej encykliki „Redemptor hominis”. Mianowanie ks. Józefa Glempa biskupem warmińskim.

13 kwietnia – Droga Krzyżowa w Koloseum

2-10 czerwca – podróż apostolska do Polski

30 czerwca – pierwszy konsystorz Jana Pawła II – mianowanie 14 kardynałów, w tym dwóch Polaków: abp. Franciszka Macharskiego i bp. Władysława Rubina.

1 lipca – mianowanie kard. Agostino Casarolego Sekretarzem Stanu Stolicy Apostolskiej.

29 września-7 października – podróż apostolska do Irlandii i Stanów Zjednoczonych.

28-30 listopada – podróż apostolska do Turcji

Rok 1980

4 kwietnia – zapoczątkowanie przez Jana Pawła II zwyczaju słuchania spowiedzi wiernych w Wielki Piątek w Bazylice Świętego Piotra.

2-12 maja – podróż apostolska do Afryki.

30 maja-2 czerwca – podróż apostolska do Francji i UNESCO.

30 czerwca-12 lipca – podróż apostolska do Brazylii.

20 sierpnia – list Jana Pawła II do Prymasa Polski kard. Stefana Wyszyńskiego w sprawie wydarzeń na polskim Wybrzeżu.

12 października – Dzień Rodzin. Spotkanie z rodzinami, które przybyły do Rzymu z całego świata na zaproszenie Ojca Świętego z okazji Synodu Biskupów poświęconego rodzinie.

23 października – Jan Paweł II wręczył Matce Teresie z Kalkuty klucze do budynku, przeznaczonego na dom dziecka.

14 listopada – dokument Stolicy Apostolskiej w sprawie wolności religijnej, skierowany do szefów państw – sygnatariuszy Aktu Końcowego Konferencji w Helsinkach, obradujących w Madrycie.

15-19 listopada – podróż apostolska do Niemiec.

30 listopada – druga encyklika „Dives in misericordia” o Bożym Miłosierdziu.

31 grudnia – list apostolski „Egregiae virtutis”, w którym Ojciec Święty ogłasza świętych Cyryla i Metodego współpatronami Europy.

Rok 1981

15 stycznia – audiencja dla Lecha Wałęsy i członków delegacji NSZZ „Solidarność”.

16-27 lutego – podróż apostolska na Daleki Wschód – do Pakistanu, na Filipiny, Guam i do Japonii oraz na Alaskę.

11 maja – audiencja dla delegacji UJ z Krakowa.

Rok 1982

12 lutego – odczytanie deklaracji Stolicy Apostolskiej w sprawie Polski na madryckim posiedzeniu KBWE.

20 maja – ustanowienie Papieskiej Rady ds. Kultury.

22 maja – Msza św. koncelebrowana z przedstawicielami Episkopatów Argentyny i Wielkiej Brytanii w intencji pokojowego zakończenia konfliktu zbrojnego o Falklandy (Malwiny).

15 września – audiencja dla przewodniczącego OWP Jasera Arafata.

28 września – audiencja dla Dalajlamy.

3 października – beatyfikacja (przez zatwierdzenie kultu) Fra Angelico.

10 października – kanonizacja bł. o. Maksymiliana Kolbego, męczennika Oświęcimia.

28 listopada – ogłoszenie konstytucji apostolskiej „Ut sit validum”, nadającej Opus Dei status prałatury personalnej.

Rok 1983

6 stycznia – wydanie bulli „Aperite portas Redemptori” ogłaszającej Rok Święty Jubileuszu 1950 lecia Odkupienia.

25 stycznia – ogłoszenie konstytucji apostolskiej „Sacrae disciplinae leges” promulgującej nowy Kodeks Prawa Kanonicznego.

2 lutego – konsystorz, na którym kapelusze kardynalskie otrzymali m.in.: abp Józef Glemp, a także Łotysz (obywatel ZSRR), francuski Żyd i o. Henri de Lubac, teolog, ekspert II Soboru Watykańskiego.

29 września-29 października – Synod Biskupów poświęcony pojednaniu i pokucie.

22 października – ogłoszenie Karty Praw Rodziny.

11 grudnia – wizyta w rzymskim kościele luterańskim.

27 grudnia – spotkanie z zamachowcem Mehmetem Ali Agcą w rzymskim więzieniu Rebibbia.

Rok 1984

10 stycznia – nawiązanie stosunków dyplomatycznych między Stolicą Apostolską a Stanami Zjednoczonymi.

11 lutego – ogłoszenie listu apostolskiego „Salvifici doloris” o chrześcijańskim sensie ludzkiego cierpienia.

25 marca – adhortacja apostolska „Redemptionis donum” o konsekracji zakonnej w świetle tajemnicy Odkupienia; akt zawierzenia ludzkości, dokonany przed figurą Matki Boskiej Fatimskiej.

6 kwietnia – list do sekretarza stanu: „Nowe zasady zarządzania Państwem Watykańskim”.

20 kwietnia – ogłoszenie listu apostolskiego „Redemptionis Anno” na temat Jerozolimy, świętego miasta trzech wielkich religii monoteistycznych.

2 czerwca – oficjalna wizyta Jana Pawła II w siedzibie prezydenta Republiki Włoskiej na Kwirynale.

16-17 lipca – wyprawa narciarska w Alpy.

2 grudnia – adhortacja apostolska „Reconciliatio et paenitentia” o pojednaniu i pokucie w dzisiejszym posłannictwie Kościoła.

Rok 1985

11 lutego – ustanowienie Papieskiej Komisji Duszpasterstwa Pracowników Służby Zdrowia.

27 lutego – audiencja dla ministra spraw zagranicznych ZSRR Andrieja Gromyki.

30-31 marca – rzymskie obchody Międzynarodowego Roku Młodzieży; ustanowienie Międzynarodowego Dnia Młodzieży; ogłoszenie listu apostolskiego do młodych całego świata.

25 maja – konsystorz, na którym kapelusze kardynalskie otrzymali m. in.: abp Henryk Gulbinowicz i abp Andrzej Deskur.

2 czerwca – ogłoszenie encykliki „Slavorum Apostoli”;

25 listopada-8 grudnia – Nadzwyczajne Zgromadzenie Synodu Biskupów w 20. rocznicę zakończenia II Soboru Watykańskiego.

Rok 1986

18 stycznia – wizyta u prezydenta Francesco Cossigi na Kwirynale.

24 stycznia – orędzie na Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu pt.:,,Kształtowanie opinii publicznej”.

25 stycznia – na zakończenie Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan, podczas nabożeństwa ekumenicznego w Bazylice Świętego Pawła za Murami, Ojciec Święty zaprosił wyznawców wszystkich religii do udziału we wspólnych modlitwach o pokój w Asyżu.

31 stycznia-11 lutego – podczas podróży apostolskiej do Indii Papież spotkał się z katolikosem prawosławnego Kościoła malankarskiego rytu syryjskojakobickiego, z katolikosem prawosławnego Kościoła autokefalicznego rytu syromalankarskiego i prymasem Kościoła anglikańskiego, odwiedził aśram Nirmal Hridaj w Kalkucie, Dom Czystego Serca, w którym posługiwała umierającym nędzarzom Matka Teresa i Radż Ghat – miejsce pamięci Mahatmy Gandhiego.

24 lutego – konsystorz poświęcony sprawom kanonizacyjnym.

24 marca – audiencja dla uczestników międzynarodowego kongresu studenckiego UNIV ‘86 – przedstawicieli ponad 400 uniwersytetów z 40 krajów.

13 kwietnia – pierwsza w historii wizyta Papieża w rzymskiej Synagodze Większej.

10 maja – ustanowienie komisji do opracowania Katechizmu Nauki Katolickiej.

18 maja – ogłoszenie encykliki „Dominun et vivificantem” o Duchu Świętym w życiu Kościoła i świata.

21 czerwca – Ojciec Święty otworzył Centrum Solidarności im. Jana Pawła II w Rzymie – ośrodek terapeutyczny dla narkomanów.

26-28 czerwca – obchody w Watykanie 800-lecia chrystianizacji Łotwy.

1-8 lipca – podczas podróży apostolskiej do Kolumbii w Bogocie i Medellin Papież odwiedził mieszkańców dzielnic nędzy „barrios”, w Chiquinquira ubogich rolników „campesinos”, w Popayán – Indian, Murzynów i Metysów; w Armero modlił się w intencji ofiar wybuchu wulkanu Nevado del Ruiz (13 XI 1985 r. zginęło 23 tys. osób).

12 sierpnia – orędzie do Kościoła na Łotwie z okazji 800-lecia chrześcijaństwa w tym kraju.

6-7 września – pobyt w Alpach włoskich – Aosta, Courmayeur.

4-7 października – podczas pielgrzymki do Francji Papież odwiedził wspólnotę ekumeniczną w Taizé, gdzie spotkał się z bratem Rogerem Schutzem, przełożonym wspólnoty.

27 października – Światowy Dzień Modlitw o Pokój w Asyżu – w modlitwie wzięło udział 47 delegacji reprezentujących Kościoły i wspólnoty chrześcijańskie oraz 13 religii świata.

28 października – audiencja dla członków Papieskiej Akademii Nauk w 50. rocznicę jej powstania.

6 listopada – audiencja dla uczestników II Międzynarodowego Katolicko-Żydowskiego Kolokwium Teologicznego.

18 listopada-2 grudnia – podczas podróży apostolskiej do Bangladeszu, Singapuru, na Fidżi, do Nowej Zelandii, Australii i na Seszele Jan Paweł II wziął udział w obchodach 200-lecia istnienia Kościoła w Australii.

30 listopada – orędzie Jana Pawła II do młodzieży całego świata z okazji II Światowego Dnia Młodzieży w Buenos Aires.

Rok 1987

13 stycznia – audiencja dla przewodniczącego Rady Państwa PRL gen. Wojciecha Jaruzelskiego.

17 stycznia – audiencja dla króla Jordanii Husajna.

29 stycznia – spotkanie kardynałów – przewodniczących dykasterii Kurii Rzymskiej.

11 lutego – z okazji święta Matki Boskiej z Lourdes Jan Paweł II odprawił Mszę świętą dla chorych i członków stowarzyszenia służącego chorym udającym się do Lourdes.

20 lutego – Ojciec Święty przyjął Muzeyen Agcę, matkę Ali Agcy, wraz z najbliższymi członkami rodziny.

19 marca – wizyta pasterska w Gvitavecchia.

25 marca – ogłoszenie encykliki „Redemptoris Mater” o Błogosławionej Maryi Dziewicy w życiu pielgrzymującego Kościoła.

31 marca-13 kwietnia – podróż apostolska do Urugwaju, Chile i Argentyny, podczas której Papież m.in. uczestniczył w obchodach II Światowego Dnia Młodzieży w Buenos Aires, odwiedził mieszkańców slumsów La Bandera na przedmieściach Santiago i Indian Mapuczo w Viedmie oraz złożył wizytę w siedzibie agendy ONZ – Komisji Gospodarczej Ameryki Łacińskiej i Karaibów (CEPALC).

30 kwietnia-4 maja – podczas odróży apostolskiej do RFN Papież uczestniczył w nabożeństwie ekumenicznym w Augsburgu.

23-25 maja – wizyta pasterska w Apulii, m.in. w San Giovanni Rotondo.

6 czerwca – audiencja dla prezydenta USA Ronalda Reagana. W rzymskiej Bazylice Santa Maria Maggiore Ojciec Święty inauguruje Rok Maryjny.

7 czerwca – wizyta pasterska w rzymskim sanktuarium Madonna del Divino Amore w związku z rozpoczęciem Roku Maryjnego.

8-14 czerwca – podróż apostolska do Ojczyzny.

7 lipca – orędzie do uczestników III Misyjnego Kongresu Latynoamerykańskiego w związku ze zbliżającym się 500-leciem chrystianizacji Ameryki.

8-14 lipca-Jan Paweł II przebywał w górach Cadore.

11 lipca – orędzie do uczestników obradującej w Genewie Konferencji Handlu i Rozwoju Narodów Zjednoczonych (UNCTAD).

2 września – wizyta pasterska w Rocca di Papa i spotkanie z uczestnikami II Międzynarodowej Komisji Anglikańsko-Rzymskokatolickiej.

5 września – wizyta pasterska w Albano.

7 września – w Grottaferata Papież przewodniczył nieszporom w obrządku wschodnim ku czci Narodzenia Matki Boskiej.

10-21 września – podczas podróży apostolskiej do USA Papież spotkał się m.in. z przedstawicielami Indian amerykańskich, od których otrzymał Orle Pióro (symbol władzy), oraz odwiedził Indian ze szczepów Indios, lnuit, Metis i Dene, a także chorych na AIDS w Dolores.

21-30 września – V Synod Biskupów Katolickiego Kościoła Ukraińskiego.

1-9 października-VII Zgromadzenie zwyczajne Synodu Biskupów na temat: „Powołanie i posłannictwo ludzi świeckich w Kościele i w świecie w 20 lat po zakończeniu Yaticanum II”.

17 października – audiencja dla prawosławnego metropolity Kijowa i Halicza – Filareta.

12 listopada – audiencja dla l grupy biskupów polskich przybyłych z wizytą „ad limina apostolorum”.

3-7 grudnia – wizyta w Watykanie prawosławnego patriarchy Konstantynopola Dymitriosa l.

19 grudnia – audiencja dla II grupy biskupów polskich przybyłych z wizytą „ad limina apostolorum”.

30 grudnia – ogłoszenie encykliki „Sollicitudo rei socialis”, poświęconej sprawom społecznym z okazji 20. rocznicy ogłoszenia „Populorum progressio”.

Rok 1988

3 stycznia – spotkanie z ubogimi Rzymu w hospicjum Świętej Marty w Watykanie.

7 stycznia – audiencja dla członków międzynarodowej komisji mieszanej do spraw dialogu między Kościołem katolickim i Światowym Aliansem Kościołów Reformowanych.

2 lutego – Jan Paweł II po raz pierwszy w historii przewodniczył liturgii eucharystycznej w Bazylice Świętego Piotra w rycie syryjsko-maronickim wraz z patriarchą Antiochii dla Maronitów oraz syromalankarskim arcybiskupem Triwendram w Indiach.

4 marca – audiencja dla delegacji Światowej Federacji Luterańskiej, która przybyła do Rzymu na rozmowy z Sekretariatem ds. Jedności Chrześcijan i innymi dykasteriami Kurii Rzymskiej.

5 marca – audiencja dla uczestników sesji plenarnej Sekretariatu dla Niewierzących. Ojciec Święty zwraca uwagę na potrzebę dialogu z marksistami i niewierzącymi.

27 marca – III Światowy Dzień Młodzieży obchodzony w Rzymie i w Kościołach lokalnych pod hasłem: „Zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie”.

8 kwietnia – list do kardynała Josepha Ratzingera, prefekta Kongregacji Nauki Wiary, w sprawie Wspólnoty Kapłańskiej Świętego Piusa X arcybiskupa Marcela Lefebvre’a.

21 maja – otwarcie schroniska „Dar Maryi” dla ubogich na terenie Watykanu.

31 maja – orędzie do Zgromadzenia Ogólnego ONZ zebranego na III nadzwyczajnej sesji, poświęconej rozbrojeniu.

14 czerwca – audiencja dla Dalajlamy.

28 czerwca – konsystorz, na którym Ojciec Święty mianował 24 nowych kardynałów.

2 lipca – list apostolski motu proprio „Ecclesia Dei” w związku ze schizmą arcybiskupa Marcela Lefebvre’a.

9-10 lipca – rzymskie obchody 1000-lecia chrztu Rusi Kijowskiej. Jan Paweł II odprawił moleben w prokatedrze rzymskiej Santa Sofia i sprawował liturgię eucharystyczną świętego Jana Chryzostoma w obrządku bizantyjsko-słowiańskim w Bazylice Świętego Piotra.

14 sierpnia – Jan Paweł II w rzymskiej Bazylice Matki Bożej Większej przewodniczył „Modlitwie kadzidła”, odprawianej w rycie koptyjskim, z koptyjskim patriarchą Aleksandrii Stephanosem II Ghattasem.

15 sierpnia – Jan Paweł II przewodniczył uroczystościom zamknięcia Roku Maryjnego w Bazylice Świętego Piotra. Ogłoszenie listu apostolskiego „Mulieris dignitatem” o godności i powołaniu kobiety.

9-19 września – podczas podróży apostolskiej do Zimbabwe, Botswany, RPA, Lesotho, Suazi i Mozambiku Papież m.in. odwiedził dzielnicę nędzy na peryferiach Maputo.

8-11 października – podczas podróży apostolskiej do Francji Jan Paweł II złożył wizytę w Radzie Europejskiej, Parlamencie Europejskim, Komisji i Trybunale Praw Człowieka.

28 października – Światowy Dzień Modlitwy o Pokój w Rzymie w Bazylice Matki Bożej na Zatybrzu.

10 listopada – list do patriarchy ekumenicznego Dymitriosa I.

30 grudnia – posynodalna adhortacja apostolska „Christifideles laici” o powołaniu i misji świeckich w Kościele i w świecie 20 lat po Soborze Watykańskim II

Rok 1989

1 stycznia – list apostolski motu proprio powołujący Watykański Urząd Pracy.

8 stycznia – wizyta w przytułku ,,Donum Mariae” w Watykanie.

19 stycznia – wystąpienie przedstawiciela Stolicy Apostolskiej na Konferencji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie.

21 stycznia – audiencja dla Komitetu Pokoju ZSRR.

22 stycznia – list do uczestników Konferencji w Melbourne z okazji V Światowej Konferencji przedstawicieli różnych religii na rzecz pokoju.

6 lutego – audiencja dla Andrieja Sacharowa, laureata Pokojowej Nagrody Nobla.

3 marca – audiencja dla przełożonego Wspólnoty w Taizé brata Rogera Schutza.

6-9 marca – posiedzenie Rady Kardynałów ds. organizacyjnych i ekonomicznych Stolicy Apostolskiej.

10 marca – reorganizacja struktur kościelnych na Litwie.

11 kwietnia – list do przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski kardynała Józefa Glempa w sprawie nawiązania stosunków dyplomatycznych ze Stolicą Apostolską.

15 maja – apel do Sekretarza Generalnego ONZ oraz szefów państw w sprawie Libanu.

19 maja – orędzie do Sekretarza Generalnego ONZ z okazji 25. rocznicy ustanowienia Misji Stolicy Apostolskiej przy tej organizacji.

17 lipca – wznowienie stosunków dyplomatycznych między Stolicą Apostolską a Polską Rzecząpospolitą Ludową.

15 sierpnia – ogłoszenie adhortacji „Redemptoris Custos” o świętym Józefie i jego posłannictwie w życiu Chrystusa i Kościoła.

25 sierpnia – audiencja dla metropolity Kijowa Filareta, metropolity Kołymy Juvenalisa, metropolity Mińska i Białorusi Filareta, członków Świętego Synodu Patriarchatu Moskiewskiego.

26 sierpnia – mianowanie ks. Józefa Kowalczyka nuncjuszem apostolskim w Polsce i podniesienie go do godności arcybiskupa.

1 września – Światowy Dzień Modlitw o Pokój w Warszawie – orędzie telewizyjne Ojca Świętego.

7 września – audiencja dla uczestników ,,Dni Rzymskich”, zorganizowanych przez Papieski Instytut Studiów Arabskich i Islamistycznych nt. ,,Chrześcijanie i Muzułmanie na rzecz wspólnego projektu społeczeństwa”. List apostolski do biskupów Kościoła katolickiego i apel do muzułmanów w sprawie pokoju w Libanie.

15 września – audiencja dla mnichów – buddystów tybetańskich.

24 września-7 października – VI Synod Biskupów Katolickiego Kościoła Ukraińskiego. Apel Papieża o legalizację Ukraińskiego Kościoła katolickiego (unickiego).

26 września-2 października – wizyta w Rzymie prymasa Wspólnoty anglikańskiej arcybiskupa Canterbury Roberta Runcie. Podpisanie przez Jana Pawła II i prymasa Kościoła anglikańskiego, arcybiskupa Roberta Runcie, wspólnej deklaracji wyrażającej wolę współdziałania na rzecz przywrócenia widzialnej jedności i wspólnoty między katolikami i anglikanami.

26 października – audiencja dla uczestników plenarnego zebrania Papieskiej Rady do spraw Duszpasterstwa Migrantów i Podróżnych.

9 listopada – audiencja dla uczestników III Międzynarodowego Kongresu Duszpasterstwa Cyganów.

13-14 listopada – spotkanie Papieża z biskupami Republiki Federalnej Niemiec.

16 listopada – audiencja dla uczestników XXV Sesji Konferencji FAO.

23 grudnia – audiencja dla Komitetu Ligi Państw Arabskich do spraw Libanu.

Rok 1990

1 stycznia – wizyta w schronisku dla ubogich ,,Donum Mariae” w Watykanie.

25 stycznia–1 lutego – podczas podróży do Republiki Wysp Zielonego Przylądka, Gwinei Bissau, Mali, Burkina Faso i Czadu Jan Paweł II m.in. odwiedził leprozorium w Cumura, skąd skierował orędzie na Światowy Dzień Chorych na Trąd.

9 lutego – przywrócenie stosunków dyplomatycznych między Stolicą Apostolską i Republiką Węgierską.

15 marca – nawiązanie stałych stosunków dyplomatycznych między Stolicą Apostolską i Związkiem Radzieckim.

20 marca – wystąpienie przedstawiciela Stolicy Apostolskiej ks. prał. Jean-Louisa Taurana na Konferencji ds. Współpracy Gospodarczej w Europie.

11 kwietnia – wizyta w Tuxtla Gutierez w związku z katastrofą samolotu wiozącego pielgrzymów do Meksyku.

19 kwietnia – wznowienie stosunków dyplomatycznych między Stolicą Apostolską i Czechosłowacką Republiką Federacyjną.

15 maja – przywrócenie stosunków dyplomatycznych między Stolicą Apostolską i Rumunią.

5 czerwca – audiencja dla uczestników zebrania konsultacyjnego przed specjalnym zgromadzeniem Synodu Biskupów.

23 czerwca – list do biskupów Azji z okazji V Plenarnego Zgromadzenia Konferencji Episkopatów tego kontynentu.

25–26 czerwca – spotkanie z biskupami Ukraińskiego Kościoła Katolickiego.

15 sierpnia – konstytucja apostolska o uniwersytetach katolickich.

28 sierpnia – spotkanie w Castel Gandolfo z członkami grupy roboczej przygotowującej specjalne zgromadzenie Synodu Biskupów poświęconego Europie.

1–10 września – podczas pielgrzymki na Maltę, do Tanzanii, Burundi, Rwandy, na Wybrzeże Kości Słoniowej Jan Paweł II wziął udział w spotkaniu Rady Sekretariatu

Generalnego Synodu Biskupów dla Afryki.

29 września – wystąpienie Sekretarza Stanu Stolicy Apostolskiej kardynała Agostino Casaroliego

na forum Organizacji Narodów Zjednoczonych w sprawie sytuacji dzieci na świecie.

30 września–28 października – VIII zgromadzenie zwyczajne Synodu Biskupów „Formacja kapłanów we współczesnym świecie”. Orędzie Ojców Synodu do ludu Bożego.

15–17 października – posiedzenie Rady Kardynałów ds. organizacyjnych i ekonomicznych Stolicy Apostolskiej – komunikat o sytuacji finansowej Stolicy Apostolskiej.

18 października – ogłoszenie konstytucji apostolskiej promulgującej Kodeks Kanonów Kościołów Wschodnich.

26 listopada – konsystorz poświęcony sprawom kanonizacyjnym.

1 grudnia – mianowanie abp. Angelo Sodano prosekretarzem stanu Stolicy Apostolskiej i ks. prał. Jeana-Louisa Taurana sekretarzem ds. relacji z państwami.

6 grudnia – wznowienie stosunków dyplomatycznych pomiędzy Stolicą Apostolską i Bułgarią.

7 grudnia – ogłoszenie encykliki „Redemptoris missio” o stałej aktualności posłania misyjnego.

10 grudnia – posłanie do Lecha Wałęsy po wyborze na urząd prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Rok 1991

1 stycznia – ogłoszenie Roku Społecznej Nauki Kościoła.

4 stycznia – orędzie do Rady Ministrów Spraw Zagranicznych Krajów Członkowskich Wspólnoty Europejskiej, zgromadzonej w Luksemburgu w sprawie szukania sposobów uniknięcia wojny w Zatoce Perskiej.

15 stycznia – listy do prezydenta Iraku Saddama Husajna i prezydenta USA George’a Busha w związku z sytuacją w Zatoce Perskiej.

16 stycznia – przywrócenie organizacji kościelnej na Ukrainie w Ukraińskim Kościele Katolickim. Jan Paweł II zatwierdził konsekrowanych potajemnie biskupów: 3 ordynariuszy i 7 biskupów pomocniczych. W Kościele obrządku łacińskiego mianował 3 ordynariuszy i 2 biskupów pomocniczych.

19 stycznia – audiencja dla trzech przywódców religijnych wyznań chrześcijańskich z Iraku.

21 stycznia – dekret Kongregacji ds. Biskupów przywracający Ordynariat Polowy w Polsce i mianowanie biskupem polowym ks. Sławoja Leszka Głódzia.

3-10 lutego – VII Synod Biskupów Ukraińskiego Kościoła Katolickiego.

13 lutego – posłanie do Światowej Rady Kościołów.

4-5 marca – spotkanie z patriarchami katolickich Kościołów Bliskiego Wschodu i przedstawicielami Episkopatów krajów zaangażowanych w wojnę w Zatoce Perskiej – komunikat Patriarchów Katolickich Kościołów Bliskiego Wschodu.

14 marca – audiencja dla chrześcijan i muzułmanów z Jerozolimy.

18 marca – audiencja dla prawosławnego metropolity Leningradu Kiryła, przewodniczącego Departamentu do spraw Relacji Kościelnych Patriarchatu Moskiewskiego.

4-7 kwietnia – IV plenarne zgromadzenie Kolegium Kardynałów (Nadzwyczajny Konsystorz) poświęcone zagrożeniom życia ludzkiego i problematyce sekt.

1 maja – ogłoszenie encykliki „Centesimus annus” w 100. rocznicę encykliki papieża Leona XIII „Rerum novarum”.

3 maja – wizyta w Watykanie króla Szwecji Karola XVI Gustawa i królowej Sylwii.

10-13 maja – podczas wizyty w Portugalii Papież udał się do Fatimy w 10. rocznicę zamachu na jego życie i dokonał Aktu zawierzenia świata Matce Bożej.

31 maja – list do biskupów kontynentu europejskiego nt. stosunków między katolikami a prawosławnymi w nowej sytuacji Europy Środkowej i Wschodniej.

28 czerwca – konsystorz, na którym mianowanych zostało 22 nowych kardynałów.

1 lipca – mianowanie kard. Angelo Sodano sekretarzem stanu Stolicy Apostolskiej; kard. Pio Laghi prefektem Kongregacji ds. Wychowania Katolickiego; kard. José Sancheza prefektem Kongregacji ds. Duchowieństwa; kard. Antonio Innocentiego przewodniczącym Papieskiej Komisji ,,Ecclesia Dei”; kard. Camilio Ruiniego wikariuszem generalnym dla diecezji rzymskiej.

7 września – nawiązanie stosunków dyplomatycznych pomiędzy Stolicą Apostolską i Albanią.

8 września – ogłoszenie dnia modlitwy o pokój w Jugosławii.

11 października – list do patriarchy Kościoła prawosławnego w Serbii.

28 listopada-14 grudnia – Zgromadzenie Specjalne Synodu Biskupów poświęcone Europie.

8 grudnia – apel o pokój w Jugosławii

Rok 1992

13 stycznia – uznanie przez Stolicę Apostolską suwerenności Chorwacji i Słowenii.

8 lutego – nawiązanie stosunków dyplomatycznych między Stolicą Apostolską a Słowenią, Chorwacją i Ukrainą.

19-26 lutego – podczas podróży apostolskiej do Senegalu, Gambii i Gwinei Jan Paweł II m.in. odwiedził Dom Niewolników na wyspie Goreé, która w ubiegłych wiekach była ośrodkiem handlu niewolnikami, i spotkał się z muzułmańskimi przywódcami religijnymi.

22 lutego – ogłoszenie instrukcji duszpasterskiej Papieskiej Rady

ds. Środków Społecznego Przekazu „Aetatis novae” o przekazie społecznym.

25 marca – ogłoszenie posynodalnej adhortacji apostolskiej „Pastores dabo vobis” o formacji kapłanów we współczesnym świecie. Reorganizacja struktury kościelnej w Polsce bullą „Totus Poloniae populus”

4 kwietnia – nawiązanie stosunków dyplomatycznych między Stolicą Apostolską i Mongolią.

28 kwietnia – konsystorz poświęcony sprawom kanonizacyjnym.

9 maja – ustanowienie Światowego Dnia Chorego, który obchodzony będzie corocznie 11 lutego.

23 maja – nawiązanie stosunków dyplomatycznych między Stolicą Apostolską a Armenią, Azerbejdżanem, Gruzją i Mołdawią.

25 maja – audiencja dla arcybiskupa Canterbury, Prymasa Kościoła anglikańskiego Georgeśa Careya.

1 czerwca – pierwsza od 50 lat audiencja dla biskupów Bułgarii.

25 czerwca – zatwierdzenie przez Jana Pawła II tekstu nowego Katechizmu Kościoła Katolickiego.

26 czerwca – pierwsza od 40 lat audiencja dla biskupów Czech, Moraw i Słowacji.

12-28 lipca – pobyt Ojca Świętego w poliklinice Gemelli (badania i analizy diagnostyczne, operacja usunięcia guza z esicy i pęcherzyka żółciowego).

15 sierpnia – orędzie do młodych całego świata na VIII Światowy Dzień Młodzieży. Przesłanie z okazji rocznicy Światowego Dnia Młodzieży w Częstochowie.

21 sierpnia – nawiązanie stosunków dyplomatycznych między Stolicą Apostolską a Republiką Bośni i Hercegowiny.

28 sierpnia – nawiązanie stosunków dyplomatycznych między Stolicą Apostolską i Republiką Kirgizji.

9-14 października – podczas podróży apostolskiej do Republiki Dominikańskiej Papież m.in. dokonał otwarcia IV Konferencji Ogólnej Episkopatu Ameryki Łacińskiej i skierował orędzie do Indian.

11 października – ogłoszenie konstytucji apostolskiej „Fidei depositum” z okazji publikacji Katechizmu Kościoła Katolickiego, opracowanego po Soborze Watykańskim II.

21 października – orędzie na Światowy Dzień Chorego 1993 r.

12 listopada – przesłanie do biskupów Bośni i Hercegowiny.

19-30 listopada – Nadzwyczajny Synod Biskupów Ormiańskiego Kościoła Katolickiego.

1 grudnia – audiencja dla przewodniczących Konferencji Episkopatów Europy w rocznicę Synodu Biskupów poświęconego Europie – apel o modlitwę w intencji pokoju w Europie, zapowiedź Dnia Modlitw o Pokój w Asyżu.

7 grudnia – prezentacja Katechizmu Kościoła Katolickiego.

Rok 1993

7 stycznia – audiencja dla pierwszej grupy biskupów polskich przybyłych z wizytą „ad limina apostolorum”.

9-10 stycznia – w Asyżu Dzień Modlitw o Pokój w Europie.

15 stycznia – ogłoszenie listu apostolskiego motu proprio „Europae Orientalis” o przekształceniu Komisji ,,Pro Russia” w Stałą Komisję Międzydykasterialną ds. Kościoła w Europie Wschodniej. Audiencja dla drugiej grupy biskupów polskich przybyłych z wizytą „ad limina apostolorum”.

2 lutego – list Ojca Świętego do arcybiskupa Sarajewa o katastrofalnej sytuacji materialnej i moralnej spowodowanej wojną w Bośni i Hercegowinie.

11 lutego – I Światowy Dzień Chorego obchodzony w Lourdes.

23 marca – wystąpienie delegata Stolicy Apostolskiej biskupa Elio Sgrecci na Europejskiej Konferencji nt. zaludnienia.

25 marca – list apostolski motu proprio o połączeniu Papieskiej Rady ds. Kultury z Papieską Radą ds. Dialogu z Niewierzącymi oraz o przekształceniu Papieskiej Komisji ds. Zachowania Dziedzictwa Artystycznego i Historycznego Kościoła w Papieską Komisję ds. Kościelnych Dóbr Kultury.

5 kwietnia – konsystorz poświęcony sprawom kanonizacyjnym.

6 kwietnia – telegram do Komisji Koordynacyjnej Organizacji Żydowskich RP z okazji 50. rocznicy powstania w Getcie Warszawskim.

29 maja – zamknięcie Synodu Diecezji Rzymskiej (1986-1993). List Jana Pawła II w związku z XLVI Międzynarodowym Kongresem Eucharystycznym we Wrocławiu.

30 maja – list apostolski do biskupów na Węgrzech w związku z reorganizacją struktur kościelnych.

8 czerwca – dokument Papieskiej Rady ds. Popierania Jedności Chrześcijan „Dyrektorium w sprawie realizacji zasad i norm dotyczących ekumenizmu”.

2 lipca – okresowe badania kontrolne w poliklinice Gemelli.

28 lipca – konkordat między Stolicą Apostolską a Rzeczpospolitą Polską.

6 sierpnia – ogłoszenie encykliki „Veritatis splendor” o niektórych podstawowych problemach nauczania moralnego Kościoła.

21 września – audiencja dla głównego rabina Izraela Meira Laua.

24 października – prezydent Krakowa Józef Lassota wręczył Ojcu Świętemu złoty medal „Cracoviae Merenti”.

11-12 listopada – pobyt w poliklinice Gemelli – po badaniach radiologicznych nastawienie zwichniętego stawu barkowego i nałożenie opaski gipsowej.

26 grudnia – inauguracja Roku Rodziny w Kościele – obchodzonego równolegle z Międzynarodowym Rokiem Rodziny, ogłoszonym przez ONZ.

30 grudnia – podpisanie porozumienia o podstawowych zasadach regulujących stosunki między Stolicą Apostolską a państwem Izrael.

Rok 1994

4 i 5 stycznia – spotkanie poświęcone sprawie pokoju na Bałkanach pod przewodnictwem Jana Pawła II.

23 stycznia – Światowy Dzień Modlitwy o Pokój na Bałkanach.

2 lutego – List do Rodzin z okazji Roku Rodziny 1994.

19 lutego – spotkanie z uczestnikami manifestacji ,,Solidarność z Sarajewem”.

9 kwietnia – telegram do biskupów i wiernych Kościoła w Rwandzie w związku z wojną domową w tym kraju.

10 kwietnia–8 maja – zgromadzenie specjalne Synodu Biskupów poświęcone Afryce.

14 kwietnia – list do przywódców wszystkich państw świata oraz do Sekretarza Generalnego ONZ w związku z Międzynarodową Konferencją w Kairze nt. zaludnienia i rozwoju.

29 kwietnia–27 maja – Ojciec Święty przebywał w poliklinice im. Agostino Gemelli, gdzie przeszedł operację wstawienia protezy stawu biodrowego. Jan Paweł II regularnie spotykał się w tym czasie z sekretarzem stanu kard. A. Sodano, z substytutem do spraw ogólnych arcybiskupem G.B. Re i z sekretarzem ds. relacji z państwami, arcybiskupem Jeanem-Louisem Tauranem, aby omawiać z nimi

bieżące sprawy Stolicy Apostolskiej.

21 maja – list do dzieci włoskich, uczestniczących w spotkaniu zorganizowanym w Watykanie z okazji 150-lecia Papieskiego Dzieła Dziecięctwa Misyjnego.

22 maja – ogłoszenie listu apostolskiego o udzielaniu święceń kapłańskich wyłącznie mężczyznom.

9 czerwca – przesłanie do Kościoła i narodu rwandyjskiego.

13 i 14 czerwca – Nadzwyczajny Konsystorz Kardynałów poświęcony przygotowaniom do obchodów Wielkiego Jubileuszu Roku 2000.

15 czerwca – dzień modlitw o pokój w Rwandzie i za ofiary dokonywanego w tym kraju ludobójstwa.

8 września – Msza święta o pokój na Bałkanach. W tym dniu Jan Paweł II planował podróż pasterską do Sarajewa.

10 i 11 września – Papież przybył do Chorwacji jako „bezbronny pielgrzym”, aby „żebrać” o pojednanie wśród zwaśnionych narodów.

29 września – pierwszy ambasador Izraela przy Stolicy Apostolskiej Shamuel Hadas składa Ojcu Świętemu listy uwierzytelniające.

2–29 października – IX Zgromadzenie Zwyczajne Synodu Biskupów poświęcone życiu konsekrowanemu.

8 i 9 października – rzymskie obchody Międzynarodowego Roku Rodziny – spotkanie z rodzinami ze wszystkich kontynentów.

10 listopada – ogłoszenie listu apostolskiego „Tertio millennio adveniente” w związku z przygotowaniem Jubileuszu Roku 2000.

11 listopada – podpisanie przez Jana Pawła II i patriarchę Asyryjskiego Kościoła Wschodu Mar Dinkha IV deklaracji chrystologicznej, wyjaśniającej trudności teologiczne zaistniałe w czasach Nestoriusza (V w.).

15 listopada – Ojciec Święty ustanowił Główny Komitet Wielkiego Jubileuszu Roku 2000. Jego przewodniczącym został kard. Roger Etchegaray.

26 listopada – konsystorz zwyczajny, podczas którego Jan Paweł II kreował 30 kardynałów (m.in. arcybiskupa Mińska-Mohylewa na Białorusi Kazimierza Świątka). 13 grudnia – List do Dzieci w Roku Rodziny.

26 grudnia – Amerykański tygodnik „Time” ogłosił Jana Pawła II „Człowiekiem Roku”.

Rok 1995

11-21 stycznia – podczas podróży na Filipiny, do Papui-Nowej Gwinei, Australii i Sri Lanki Jan Paweł II m.in. uczestniczył w X Światowym Dniu Młodzieży w Manili, spotkał się z 300 biskupami, zgromadzonymi na sesji plenarnej Federacji Konferencji Episkopatów Azji (FABC) i skierował orędzie radiowe do katolików w Chinach.

11 lutego – III Światowy Dzień Chorego – centralne obchody w Jamusukro (Wybrzeże Kości Słoniowej).

25 marca – ogłoszenie encykliki „Evangelium vitae” – o wartości i nienaruszalności życia ludzkiego.

7 kwietnia – audiencja dla sekretarza generalnego Światowej Rady Kościołów, pastora Konrada Raisera.

10 kwietnia – konsystorz poświęcony sprawom kanonizacyjnym.

27 kwietnia – audiencja dla uczestników międzynarodowego kolokwium nt. filozoficznych aspektów encykliki „Veritatis splendor”, zorganizowanego przez Kongregację ds. Wychowania Katolickiego.

8 maja – przesłanie z okazji 50. rocznicy zakończenia w Europie II wojny światowej.

20-22 maja – podczas podróży apostolskiej do Czech i Polski prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Lech Wałęsa wręczył Ojcu Świętemu najwyższe odznaczenie państwowe – Order Orła Białego, które zostało nadane mu 3 maja 1993 roku jako pierwszemu Polakowi w III Rzeczypospolitej.

25 maja – ogłoszenie encykliki „Ut unum sint” o działalności ekumenicznej.

28 maja – przesłanie z okazji pielgrzymki Ludzi Pracy do Matki Bożej Piekarskiej.

27-30 czerwca – wizyta w Watykanie patriarchy ekumenicznego Konstantynopola Bartłomieja I. Podpisanie wspólnej deklaracji, która stanowi podsumowanie dotychczasowych dokonań na drodze ekumenicznego zbliżenia między katolicyzmem a prawosławiem i wskazuje kierunki współpracy w perspektywie

roku 2000.

29 czerwca – list do kobiet w związku z IV Światową Konferencją poświęconą kobiecie.

9-10 września – spotkanie z młodzieżą Europy przybyłą do Loreto.

14-20 września – podczas podróży apostolskiej do Kamerunu, RPA i Kenii Papież m.in. podpisał posynodalną adhortację apostolską „Ecclesia in Africa” o Kościele w Afryce i jego misji ewangelizacyjnej u progu roku 2000.

26 września – oficjalna wizyta sekretarza stanu Stolicy Apostolskiej kard. Angelo Sodano w instytucjach europejskich w Strasburgu.

3 października – audiencja dla uczestników III Światowego Kongresu Ruchów Obrony Życia, zorganizowanego przez Papieską Radę ds. Rodziny.

4-9 października – podczas podróży apostolskiej do USA Papież m.in. wygłosił przemówienie na forum ONZ.

17 października – spotkanie z biskupami byłej Jugosławii.

8 listopada – sesja poświęcona 30. rocznicy opublikowania soborowej konstytucji „Gaudium et spes”.

24 listopada – spotkanie z Ojcami Synodu Biskupów Ukraińskiego Kościoła Greckokatolickiego.

26 listopada-14 grudnia – Zgromadzenie specjalne Synodu Biskupów poświęcone Libanowi. Orędzie Ojców Synodu do Ludu Bożego.

Rok 1996

21 stycznia – wizyta Papieża w schronisku dla ubogich „Donum Mariae” w Watykanie.

29 stycznia – konsystorz poświęcony sprawom kanonizacyjnym.

5-12 lutego – podczas podróży apostolskiej do Gwatemali, Nikaragui, Salwadoru i Wenezueli Jan Paweł II m.in. wziął udział w Krajowym Dniu Młodzieży w Wenezueli i nawiedził sanktuarium „Czarnego Chrystusa” w Esquipulas.

22 lutego – ogłoszenie konstytucji apostolskiej o wakacie Stolicy Apostolskiej i wyborze Biskupa Rzymu.

25 marca – ogłoszenie posynodalnej adhortacji apostolskiej Vita consecrata o życiu konsekrowanym i jego misji w Kościele i w świecie.

14 kwietnia – podczas podróży apostolskiej do Tunezji Ojciec Święty spotkał się z biskupami Regionalnej Konferencji Afryki Północnej (CERNA) z Maroka, Algierii, Tunezji i Libii.

15 kwietnia – audiencja dla głównego rabina Rzymu prof. Elio Toaffa.

15 maja – spotkanie Ojca Świętego z Muzeyen Agcą, matką Ali Agcy.

28 maja – list z okazji 750-lecia święta Bożego Ciała.

31 maja – utworzenie w Polsce metropolii obrządku bizantyjsko-ukraińskiego(greckokatolickiego). Do rangi archidiecezji została podniesiona dotychczasowa diecezja przemyska tego obrządku, która otrzymała nazwę przemysko-warszawskiej. Do tej metropolii włączono utworzoną diecezję wrocławsko-gdańską.

4 czerwca – spotkanie z członkami Głównego Komitetu Wielkiego Jubileuszu Roku 2000.

15 czerwca – nawiązanie stosunków dyplomatycznych między Watykanem a Tadżykistanem.

21-23 czerwca – podczas podróży apostolskiej do Niemiec Jan Paweł II m.in. spotkał się z Centralną Radą Żydów i z przedstawicielami Kościołów ewangelickich oraz przeszedł przez Bramę Brandenburską, która stała się symbolem odzyskanej jedności i wolności.

6-7 lipca – centralne obchody 400-lecia Unii Brzeskiej w Watykanie.

6-15 października – Ojciec Święty przebywał w poliklinice im. Agostino Gemelli (zabieg usunięcia wyrostka robaczkowego).

15 października – przesłanie z okazji 10. rocznicy Światowego Dnia Modlitwy o Pokój w Asyżu.

7-10 listopada – główne uroczystości złotego jubileuszu kapłaństwa Ojca Świętego, z udziałem ok. 1500 kapłanów z 89 krajów świata, wyświęconych w 1946 r.

15 listopada – prezentacja w Biurze Prasowym Stolicy Apostolskiej książki „Dar i tajemnica”, którą Jan Paweł II napisał z okazji 50. rocznicy swoich święceń kapłańskich.

19 listopada – audiencja dla prezydenta Kuby Fidela Castro.

30 listopada – uroczyste nieszpory na rozpoczęcie pierwszego roku przygotowania Kościoła do Wielkiego Jubileuszu Roku 2000.

3 grudnia – orędzie Ojca Świętego do Kościoła w Chinach.

3-5 grudnia – wizyta w Watykanie prymasa Wspólnoty anglikańskiej arcybiskupa George’a Leonarda Careya; wspólne nabożeństwo ekumeniczne; podpisanie wspólnej deklaracji.

10-13 grudnia – wizyta w Watykanie najwyższego patriarchy wszystkich Ormian, Karekina I Sarkissiana; podpisanie wspólnej deklaracji.

25 grudnia – list Ojca Świętego do mieszkańców Wiecznego Miasta, zamieszczony w specjalnym wydaniu Ewangelii św. Marka, dostarczonym wszystkim rodzinom Rzymu w ramach przygotowań do Wielkiego Jubileuszu Roku 2000.

Rok 1997

23–25 stycznia – wizyta w Watykanie ormiańskiego Katolikosa Cylicji Arama I Keshishiana; podpisanie wspólnej deklaracji.

2 lutego – obchody I Dnia Życia Konsekrowanego z udziałem Ojca Świętego „Wasza misja w Kościele i w świecie”.

6 lutego – przesłanie do kardynałów i biskupów, przyjaciół Ruchu Focolari.

11 lutego – V Światowy Dzień Chorego w Fatimie pod przewodnictwem wysłannika papieskiego kardynała Fiorenzo Angeliniego.

22 lutego – dokument Papieskiej Rady ds. Środków Społecznego Przekazu „Etyka w reklamie”.

4 marca – list do sekretarza generalnego ONZ w związku z sytuacją w Zairze.

6 marca – audiencja dla grupy chrześcijańskich deputowanych do Parlamentu Europejskiego.

30 marca – inauguracja strony Stolicy Apostolskiej w Internecie.

7 kwietnia – pierwsza wizyta „ad limina apostolorum” biskupów Białorusi.

12–13 kwietnia – wizyta Jana Pawła II w Sarajewie, która była ukoronowaniem działalności dyplomatycznej i humanitarnej Stolicy Apostolskiej i całego Kościoła. Symbolem starań i zabiegów Ojca Świętego o przywrócenie pokoju na ziemi bośniackiej była lampka oliwna, którą Papież zapalił 23 stycznia 1994 r. w Bazylice Watykańskiej, aby płonęła, dopóki na Bałkanach nie ustanie wojna. Lampkę tę Papież umieścił w katedrze sarajewskiej, aby przypominała każdemu o potrzebie dalszego działania na rzecz pojednania i budowania trwałego pokoju.

10–11 maja – podczas podróży apostolskiej do Libanu Jan Paweł II podpisał w Harissie posynodalną adhortację apostolską „Nowa nadzieja dla Libanu” – owoc prac Specjalnego Zgromadzenia Synodu Biskupów poświęconego Libanowi, które obradowało w Rzymie w 1995 r. i spotkał się ze zwierzchnikami libańskich wspólnot muzułmańskich.

22 maja – konsystorz poświęcony sprawom kanonizacyjnym.

19 czerwca – Jan Paweł II wręczył międzynarodową nagrodę im. Pawła VI Jeanowi Vanierowi, założycielowi Wspólnot „Arki” oraz inicjatorowi Ruchu „Wiara i Światło”.

20 czerwca – przesłanie do uczestników II Europejskiego Zgromadzenia Ekumenicznego w Grazu.

17 lipca – Ojciec Święty podjął decyzję o wysłaniu pomocy dla regionów Polski i Czech, dotkniętych klęską powodzi. List do prezydenta Federacji Rosyjskiej w sprawie dyskutowanego w Rosji projektu ustawy o wolności religijnej, dyskryminującej katolików.

23 lipca – Stolica Apostolska przystąpiła do grona sygnatariuszy Konwencji o zakazie lub ograniczeniu użycia pewnych rodzajów broni konwencjonalnych, szczególnie okrutnych lub o niekontrolowanym działaniu.

6 września – Jan Paweł II przewodniczył modlitwie różańcowej transmitowanej przez Radio Watykańskie na wszystkie kontynenty.

18 września – dokument Kongregacji ds. Duchowieństwa „Dyrektorium Katechetyczne”.

1 października – przesłanie z okazji 80. rocznicy ostatniego objawienia Matki Boskiej Fatimskiej.

19 października – ogłoszenie św. Teresy od Dzieciątka Jezus i Najświętszego Oblicza doktorem Kościoła powszechnego.

10 listopada – podpisanie porozumienia między Stolicą Apostolską a Izraelem w sprawie osobowości prawnej Kościoła katolickiego w tym kraju.

16 listopada–12 grudnia – Specjalne Zgromadzenie Synodu Biskupów poświęconego Ameryce.

19 listopada – Ojciec Święty rozpoczął podczas audiencji generalnych cykl katechez poświęcony przygotowaniu Kościoła do Wielkiego Jubileuszu Roku 2000.

30 listopada – inauguracja drugiego roku bezpośredniego przygotowania do Wielkiego Jubileuszu Roku 2000.

Rok 1998

3 stycznia – wizyta Jana Pawła II na terenach dotkniętych trzęsieniem ziemi (Annifo w Umbrii, Cesi w regionie Marche i Asyż).

15 stycznia – wizyta Jana Pawła II na Kapitolu. Spotkanie z Radą Miejską Wiecznego Miasta.

16 stycznia – audiencja dla pierwszej grupy biskupów polskich przybyłych z wizytą „ad limina Apostolorum”.

2 lutego – audiencja dla drugiej grupy biskupów polskich przybyłych z wizytą „ad limina Apostolorum”.

12 lutego – audiencja dla delegacji Episkopatów ze 120 krajów i członków Głównego Komitetu Wielkiego Jubileuszu Roku 2000.

14 lutego – audiencja dla trzeciej grupy biskupów polskich przybyłych z wizytą „ad limina Apostolorum”.

20 lutego – audiencja dla Wspólnego Komitetu Rady Konferencji Episkopatów Europy i Konferencji Kościołów Europy.

21 lutego – VII Konsystorz, na którym Jan Paweł II mianował 20 nowych kardynałów (m.in. polskiego misjonarza w Zambii Adama Kozłowieckiego).

23 lutego – ratyfikowanie Konkordatu między Stolicą Apostolską i Rzecząpospolitą Polską.

16 marca – Dokument Komisji ds. Kontaktów Religijnych z Judaizmem „Pamiętamy: Refleksje nad Szoah”.

3 kwietnia – poświęcenie nowych pomieszczeń watykańskiego Biura Internetu.

19 kwietnia-14 maja – Specjalne Zgromadzenie Synodu Biskupów poświęcone Azji.

30 maja – spotkanie Jana Pawła II z uczestnikami rzymskiego Międzynarodowego Kongresu Ruchów Katolickich, zorganizowanego przez Papieską Radę ds. Świeckich.

31 maja – list apostolski „Dies Domini”, poświęcony świątecznemu charakterowi niedzieli.

9 czerwca – audiencja dla wszystkich biskupów Kuby po papieskiej pielgrzymce do tego kraju.

1 lipca – list apostolski motu proprio o obowiązku przyjęcia przez wierzących prawd dotyczących wiary i moralności.

16 października – spotkanie z Polakami, którzy przybyli do Rzymu w narodowej pielgrzymce dziękczynnej z okazji 20. rocznicy jego pontyfikatu.

17 października – spotkanie z uczestnikami pierwszej białoruskiej pielgrzymki narodowej.

18 października – Msza św. z okazji 20-lecia pontyfikatu i 40-lecia sakry biskupiej Ojca Świętego na Placu św. Piotra.

7 listopada – Jan Paweł II przewodniczył modlitwie różańcowej transmitowanej przez Radio Watykańskie.

22 listopada – rozpoczęcie Specjalnego Zgromadzenia Synodu Biskupów, poświęconego Oceanii.

27 listopada – prezentacja bulli „Incarnationis mysterium”, ogłaszającej Wielki Jubileusz.

29 listopada – Msza św. na rozpoczęcie ostatniego roku bezpośredniego przygotowania do Wielkiego Jubileuszu.

30 listopada – z okazji uroczystości św. Andrzeja Apostoła w Istambule przebywała delegacja Stolicy Apostolskiej.

12 grudnia – zakończenie Specjalnego Zgromadzenia Synodu Biskupów poświęconego Oceanii.

23 grudnia – telegram do Fidela Castro, w którym Ojciec Święty wyraził uznanie dla decyzji prezydenta Kuby, przywracającej uroczystości Bożego Narodzenia charakter dnia wolnego od pracy.

Rok 1999

18 stycznia – spotkanie z delegacją fińskiego Kościoła luterańskiego, której przewodniczył nowy arcybiskup Jukka Paarm.

21 stycznia – na wiadomość o tragicznych wydarzeniach w Kosowie, Jan Paweł II skierował telegram do przewodniczącego Konferencji Episkopatu Jugosławii abpa F. Perko, w którym wezwał odpowiedzialnych za trwający konflikt do położenia kresu przemocy i poszanowania praw człowieka.

22-26 stycznia – podczas podróży apostolskiej Jana Pawła II do Meksyku i Stanów Zjednoczonych została ogłoszona posynodalna adhortacja apostolska dla Kościoła w Ameryce Ecclesia in America.

4 lutego – utworzenie Konferencji Episkopatu Federacji Rosyjskiej.

13 lutego – audiencja dla arcybiskupa Canterbury Georga Carreya.

12 marca – nawiązanie stosunków dyplomatycznych między Stolicą Apostolską a Republiką Estonii.

4 kwietnia – list Ojca Świętego Jana Pawła II do artystów

18 kwietnia – list Jana Pawła II do prawosławnego patriarchy Moskwy i Wszechrusi Aleksego II w sprawie wojny na Bałkanach.

5 maja – przesłanie Jana Pawła II z okazji 50-lecia powstania Rady Europy.

8 maja – podpisanie wspólnej deklaracji przez Papieża Jana Pawła II i prawosławnego Patriarchy Teoktysta podczas papieskiej pielgrzymki do Rumunii.

3 czerwca – list do biskupów Niemiec w sprawie „zaświadczeń” aborcyjnych.

29 czerwca – list apostolski o pielgrzymowaniu do miejsc związanych z historią zbawienia.

1 października – ogłoszenie papieskiego listu do osób w podeszłym wieku oraz listu apostolskiego motu proprio ogłaszającego św. Brygidę Szwedzką, św. Katarzynę ze Sieny i św. Teresę Benedyktę od Krzyża współpatronkami Europy.

1-23 października – w Watykanie odbywało się II Specjalne Zgromadzenie Synodu Biskupów poświęcone Europie.

28 października – uroczyste spotkanie modlitewne na Placu św. Piotra na zakończenie Spotkania Międzyreligijnego, które odbywało się w Rzymie z udziałem przedstawicieli 20 religii świata od 25 do 28 października 1999 roku.

31 października – w Augsburgu została podpisana deklaracja Kościoła katolickiego i Światowej Federacji Luterańskiej na temat nauki o usprawiedliwieniu.

5-8 listopada – podczas podróży apostolskiej Jana Pawła II do Indii została ogłoszona posynodalna adhortacja apostolska Ecclesia in Asia.

9 grudnia – audiencja dla delegacji Światowej Federacji Luterańskiej z jej przewodniczącym pastorem Christianem Krausem na czele.

24 grudnia – liturgia otwarcia Drzwi Świętych w Bazylice św. Piotra na rozpoczęcie obchodów Wielkiego Jubileuszu Roku 2000.

25 grudnia – uroczyste otwarcie Jubileuszu w Kościołach partykularnych i na Placu Św. Piotra przez Jana Pawła II błogosławieństwem „Urbi et Orbi”, podczas którego Papież ogłosił orędzie jubileuszowe. Wieczorem Ojciec Święty otworzył Drzwi Święte w Bazylice św. Jana na Lateranie.

26 grudnia – na Placu św. Piotra zainaugurowano codzienną modlitwę Wielkiego Jubileuszu Roku 2000.

ROK 2000 WIELKI JUBILEUSZ CHRZEŚCIJAŃSTWA

1 stycznia – otwarcie Drzwi Świętych w Bazylice Matki Bożej Większej

2 stycznia – obchody Jubileuszu Dzieci na Placu św. Piotra.

18 stycznia – w Bazylice św. Pawła za Murami rozpoczął się Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan. Pierwsze w dziejach ekumeniczne otwarcie Drzwi Świętych z udziałem Jana Pawła II oraz anglikańskiego arcybiskupa Canterbury George’a Careya i prawosławnego metropolity Atanazego z Patriarchatu Ekumenicznego Konstantynopola.

11 lutego – Jubileusz Chorych i Pracowników Służby Zdrowia.

18 lutego – Jubileusz Artystów.

18-20 lutego – Jubileuszu Diakonów stałych.

22 lutego – Msza św. z okazji Jubileuszu Kurii Rzymskiej.

12 marca – Dzień Przebaczenia: podczas Liturgii w Bazylice św. Piotra Jan Paweł II prosił o przebaczenie za grzechy popełnione przez chrześcijan w minionych wiekach wobec wyznawców innych religii.

1 kwietnia – studenci z Rzymu zorganizowali na Placu św. Piotra modlitwę różańcową. Podczas nabożeństwa młodzi z całego świata modlili się na różańcu wraz z Janem Pawłem II, łącząc się z sanktuariami maryjnymi na trzech kontynentach.

1 maja – Jubileusz Świata.

7 maja – w Koloseum miała miejsce ceremonia uczczenia pamięci świadków wiary XX w. podczas nabożeństwa ekumenicznego.

13 maja – podczas wizyty Papieża w Fatimie kard. Angelo Sodano na polecenie Ojca Świętego ujawnił treść tzw. trzeciej tajemnicy fatimskiej.

14 maja – Jubileusz Kapłanów.

23-25 maja – Jubileusz Ludzi Nauki.

2 czerwca – Jubileusz Emigrantów.

4 czerwca – Jubileusz Dziennikarzy.

15 czerwca – spotkanie Ojca Świętego z ubogimi, którzy zgromadzili się w Watykanie, aby świętować swój Jubileusz.

18-25 czerwca – XLVII Międzynarodowy Kongres Eucharystyczny w Rzymie.

6 lipca – Msza św. na Placu św. Piotra dla ok. 30 tys. Polaków, którzy przybyli do Rzymu w Narodowej Pielgrzymce.

7 lipca – Jubileusz Lekarzy Katolickich.

9 lipca – Ojciec Święty udał się do rzymskiego więzienia, aby sprawować tam Eucharystię z okazji Jubileuszu w więzieniach.

6 sierpnia – Deklaracja Kongregacji Nauki Wiary Dominus Iesus.

9-10 września – Jubileusz Nauczycieli Akademickich.

15-24 września – Międzynarodowy Kongres Mariologiczny w Rzymie.

17 września – Jubileusz Ludzi w Podeszłym Wieku.

8 października – Jan Paweł II zawierzył Maryi świat i Kościół na zakończenie Mszy św. wieńczącej Jubileusz Biskupów.

14-15 października – Jubileusz Rodzin.

17-21 października – Międzynarodowy Kongres Misjologiczny i Jubileusz Misji w Rzymie.

29 października – z okazji Jubileuszu Sportowców Jan Paweł II odprawił Mszę św. na Stadionie Olimpijskim w Rzymie i obejrzał mecz gwiazd włoskiej ligi z „Resztą Świata”.

4-5 listopada – Jubileusz Rządzących i Parlamentarzystów.

11-12 listopada – Jubileusz Rolników.

17-19 listopada – Jubileusz Policji i Wojska.

2-3 grudnia – Jubileusz Osób Niepełnosprawnych.

10 grudnia – Jubileusz Katechetów.

Rok 2001

5 stycznia – w Bazylikach św. Jana na Lateranie, Matki Boskiej Większej i św. Pawła za Murami kardynałowie odprawili Msze św. i zamknęli Drzwi Święte.

6 stycznia – zakończenie Wielkiego Jubileuszu Roku 2000. Papież zamknął Drzwi Święte w Bazylice św. Piotra. Ogłoszenie listu apostolskiego Novo millennio ineunte.

8 stycznia – Jan Paweł II otrzymał Złoty Medal Kongresu Stanów Zjednoczonych.

1 lutego – opublikowanie nowego tekstu Konstytucji Państwa Watykańskiego.

21 lutego – konsystorz, podczas którego Jan Paweł II powołał 44 nowych kardynałów.

7 marca – przesłanie do zgromadzenia ogólnego Światowej Unii Katolickich Organizacji Kobiecych.

13 marca – konsystorz, na którym zostały zatwierdzone nowe dekrety kanonizacyjne.

25 marca – przesłanie do zakonów karmelitańskich na temat szkaplerza.

26 marca – nadanie Janowi Pawłowi II doktoratu honoris causa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

2 kwietnia – przesłanie z okazji 30-lecia powstania Ruchu „Wiara i Światło”.

20 kwietnia – przesłanie do uczestników międzynarodowego spotkania ekumenicznego w Strasburgu.

24 kwietnia – konsystorz, na którym zatwierdzono 26 dekretów Kongregacji do Spraw Kanonizacyjnych.

29 kwietnia – beatyfikacja hiszpańskiego biskupa Emanuela Gonzaleza Garcia (1877-1940), kanadyjskiej zakonnicy Marii Anny Blondin (1809-1890), dwóch zakonnic włoskich – Katarzyny Volpicelli (1839-1894) i Katarzyny Cittadini (1801-1857) oraz wiernego świeckiego z Portoryko Karola Emanuela Cecilio Rodriguez Santiago (1918-1963).

4 maja – podczas podróży do Grecji Jan Paweł II i arcybiskup Aten i całej Grecji Christodoulos podpisali w Atenach wspólną deklarację.

21-24 maja – nadzwyczajny konsystorz kardynałów.

2 lipca – przesłanie Jana Pawła II do uczestników Papieskiej Akademii „Pro Vita” w sprawie moralnej dopuszczalności transplantacji.

17 lipca – nota Kongregacji Nauki Wiary o nieważności chrztu mormonów.

19 lipca – przesłanie do uczestników konferencji G8 w Genui.

28 sierpnia – przesłanie do uczestników XV Światowego Dnia Modlitwy o Pokój.

17 września – nota Kongregacji Nauki Wiary w sprawie kursów przygotowujących do przyjęcia święceń diakonatu przez kobiety.

30 września-27 października – X Zwyczajne Zgromadzenie Ogólne Synodu Biskupów na temat ich zadań we współczesnym świecie.

2 października – opublikowanie Martyrologium Rzymskiego.

7 października – beatyfikacja abp. Ignacego Maloyan (1869-1915), Mikołaja Grossa (1898-1945), księży Alfonsa Marii Fusco (1839-1910) i Tomasza Marii Fusco (1831-1891), sióstr zakonnych Emilii Tavernier Gamelin (1800-1851), Eugenii Picco (1867-1927) i Marii Eutymii Uffing (1914-1955).

22 października – list do biskupów Pakistanu.

4 listopada – beatyfikacja ośmiorga Sług Bożych: Pawła Piotra Gojdicia (1888-1960), Metodego Dominika Trćki (1886-1959), Jana Antoniego Farina (1803-1888), Bartłomieja Fernandesa od Męczenników (1514-1590), Alojzego Tezzy (1841-1923), Pawła Manny (1872-1952), Kajetana Sterniego (1827-1889) oraz Marii Pilar Izquierdo Albero (1906-1945).

13 listopada – przesłanie do Papieskiej Rady Popierania Jedności Chrześcijan.

5 grudnia – przesłanie na zakończenie Międzynarodowego Roku Wolontariatu.

15 grudnia – nadanie Janowi Pawłowi II doktoratu honoris causa przez Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

Rok 2002

24 stycznia – Jan Paweł II uczestniczył w międzyreligijnej modlitwie o pokój w Asyżu.

25 stycznia – Jan Paweł II przyjął na braterskiej agapie w Watykanie wyznawców wspólnot chrześcijańskich i innych religii.

25 stycznia – list Papieża z okazji spotkania zorganizowanego przez Kongres Żydów Europejskich.

31 stycznia – wizyta Jana Pawła II na uniwersytecie rzymskim „Roma III”.

10 lutego – przesłanie Papieża z okazji 50. rocznicy powstania Ruchu dla Lepszego Świata.

11 lutego – przesłanie Jana Pawła II z okazji 20-lecia uznania Ruchu „Komunia i Wyzwolenie” przez Papieską Radę ds. Świeckich.

4 marca – ogłoszenie listu Jana Pawła II do przywódców państw i narodów świata w sprawie pokoju.

15 marca – przesłanie Ojca Świętego do spowiedników.

18 marca – przezentacja nowego wydania typicznego Mszału Rzymskiego.

4 kwietnia – list papieski do Sekretarza Stanu kard. Angelo Sodano w sprawie konfliktów w Ziemi Świętej.

7 kwietnia – list apostolski motu proprio „Misericordia Dei” o niektórych aspektach sprawowania sakramentu pokuty.

14 kwietnia – beatyfikacja sześciorga Sług Bożych: Kajetana Kosmy Damiana Errico, Ludwika Pawoniego, Alojzego Variary, Marii del Transito od Jezusa Sakramentalnego, Artemiusza Zattiego, Marii Romero Meneses.

23 kwietnia – konsystorz pod przewodnictwem Jana Pawła II, na którym zatwierdzono nowe dekrety Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych.

13 maja – przesłanie Ojca Świętego z okazji 20-lecia powstania Papieskiej Rady ds. Kultury.

19 maja – kanonizacja błogosławionych: hiszpańskiego augustianina o. Alfonsa de Orozco (1500-1591), włoskiego franciszkanina br. Umile z Bisignano (1582-1637), brazylijskiej zakonnicy Pauliny od Serca Jezusa Konającego (1865-1942) i włoskiej zakonnicy Benedykty Cambiagio Frassinello (1791-1858).

22-26 maja – podczas podróży apostolskiej do Azerbejdżanu i Bułgarii Papież odwiedził Baku i Sofię, a w Płowdiwie beatyfikował Jozafata Sziszkowa (1884-1952), Kamena Wiczewa (1893-1952) i Pawła Dżidżowa (1919-1952).

10 czerwca – wspólna deklaracja Papieża Jana Pawła II i Patriarchy Bartłomieja I „O obowiązku szanowania świata stworzonego”.

16 czerwca – kanonizacja Ojca Pio.

23-28 lipca – Światowy Dzień Młodzieży w Toronto.

29 lipca-2 sierpnia – podczas podróży apostolskiej do Gwatemali i Meksyku Papież w Gwatemali kanonizował Piotra od św. Józefa de Betancur (1626-1667), a w meksykańskim sanktuarium w Guadalupe kanonizował Indianina Juana Diego Cuauhtlatoatzina (ok. 1474-1548) oraz beatyfikował dwóch innych Indian: Jana Chrzciciela i Hiacynta od Aniołów (ok. 1660-1700).

16-9 sierpnia – podróż apostolska Jana Pawła II do Polski.

7-13 października – wizyta prawosławnego Patriarchy Teoktysta w Watykanie; podpisanie wspólnej deklaracji.

16 października – list apostolski „Rosarium Virginis Mariae” o Różańcu świętym.

20 października – beatyfikacja Daudi Okelo (1902-1918), Jildo Irwa (1906-1936), abp Andrzeja Jacka Longhin (1863-1936), ks. Marka Antoniego Durando (1801-1880), s. Marii od Męki Pańskiej – Heleny Maria de Chappotin de Neuville (1839-1904), oraz s. Liduiny Meneguzzi (1901-1941).

31 października – nadanie Janowi Pawłowi II tytułu honorowego obywatela Rzymu.

Rok 2003

3 stycznia – audiencja dla przewodniczącego Parlamentu Europejskiego Pata Coxa.

6 stycznia – Papież udzielił sakry biskupiej 12 kapłanom.

11 stycznia – przesłanie do dzieci z zachętą do modlitwy różańcowej o pokój na świecie i z okazji 160-lecia Papieskiego Dzieła Dziecięctwa Misyjnego.

12 stycznia – w Kaplicy Sykstyńskiej Papież udzielił sakramentu chrztu 22 niemowlętom.

16 stycznia – opublikowanie dokumentu Kongregacji Nauki Wiary pt. „Nota doktrynalna o niektórych aspektach działalności i postępowania katolików w życiu politycznym”.

20 stycznia – utworzenie biskupstwa polowego na Słowacji.

25 stycznia – przemówienie do uczestników IV Światowego Spotkania Rodzin w Manili, wygłoszone przez Papieża za pośrednictwem połączenia satelitarnego.

27 stycznia – dekret Kongregacji Nauki Wiary o podtrzymaniu ekskomuniki nałożonej na kobiety wyznania katolickiego, które usiłowały przyjąć święcenia kapłańskie.

3 lutego – audiencja dla członków Synodu Stałego Ukraińskiego Kościoła Greckokatolickiego. Prezentacja dokumentu pt. „Jezus Chrystus dawcą wody żywej. Chrześcijańska refleksja na temat New Age”.

6 lutego – spotkanie Jana Pawła II z delegacją Prawosławnego Patriarchatu Serbii.

13 lutego – spotkanie z głównym rabinem Rzymu dr. Riccardem Di Segnim.

14 lutego – przesłanie Jana Pawła II do arcybiskupa Aten i całej Grecji Christodoulosa.

20 lutego – audiencja dla międzyreligijnej delegacji z Indonezji.

3 marca – wysłannik papieski Pio Laghi udał się do Waszyngtonu na rozmowy z prezydentem USA, wręczają mu list Papieża w sprawie konfliktu irackiego.

6 marca – prezentacja „Tryptyku rzymskiego” w Watykanie.

7 marca – konsystorz publiczny w sprawie kanonizacji 12 błogosławionych.

23 marca – beatyfikacja 5 Sług Bożych: ks. Piotra Bonhomme, s. Marii Dolores Rodríguez Sopey, s. Marii Charitas Brader, s. Janiny Marii Condesy Lluch i Władysława Batthyányego-Strattmanna.

27 kwietnia – beatyfikacja 6 Sług Bożych: Jakuba Alberione, Marka z Aviano, Marii Krystyny Brando, Eugenii Ravasco, Marii Dominiki Mantovani i Julii Salzano.

3-4 maja – podróż apostolska do Hiszpanii.

17 maja – nadanie Ojcu Świętemu doktoratu honoris causa przez rzymski Uniwersytet la Sapienza.

18 maja – kanonizacja bp. Józefa Sebastiana Pelczara, s. Urszuli Ledóchowskiej, s. Marii De Mattias i s. Wirginii Centurione Bracelli.

19 maja – spotkanie na Placu św. Piotra z Polakami przybyłymi w narodowej pielgrzymce do Rzymu.

26 maja – audiencja dla delegacji Bułgarskiego Kościoła Prawosławnego.

5-9 czerwca – 100. podróż apostolska do Chorwacji.

14 czerwca – spotkanie z 8 tys. dzieci należących do Papieskiego Dzieła Dziecięctwa Misyjnego.

22 czerwca – 101. podróż apostolska Jana Pawła II do Bośni i Hercegowiny.

28-29 czerwca – wizyta delegacji Patriarchy Ekumenicznego Konstantynopola Bartłomieja I w Rzymie z okazji uroczystości świętych Apostołów Piotra i Pawła. Prezentacja posynodalnej adhortacji apostolskiej Jana Pawła II „Ecclesia in Europa”.

9 sierpnia – spotkanie z 700-osobową grupą młodzieży uczestniczącej w międzynarodowym spotkaniu „Młodzi w stronę Asyżu”.

11-14 września – 102. podróż apostolska Jana Pawła II na Słowację.

28 września – ogłoszenie nazwisk 31 nowo mianowanych kardynałów, w tym Polaka ks. Stanisława Nagy’ego SCJ

za: wiara.pl

Autor: komory

Absolutely not important

Skomentuj

Proszę zalogować się jedną z tych metod aby dodawać swoje komentarze:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s

Ta witryna wykorzystuje usługę Akismet aby zredukować ilość spamu. Dowiedz się w jaki sposób dane w twoich komentarzach są przetwarzane.