kapłaństwo …

„Modlący się przed Najświętszym Sakramentem ksiądz jest bardziej skuteczny niż najpiękniejsza homilia”. Bardzo gorąco zachęcam do żarliwej modlitwy w intencji kapłanów, aby ich serca spalał ogień miłości do JEZUSA obecnego w Najświętszym Sakramencie. Jest to jedyna droga na której kapłan może upodobnić się do Chrystusa. Kapłan jest na tyle „przydatny”, na ile świat zobaczy w nim Chrystusa. W kapłaństwie jest to również jedyny sposób, by być autentycznie szczęśliwym.