Niedziela Palmowa

Całe życie Jezusa możemy streścić w kilku znaczących słowach:

Najpierw mamy „GLORIA in excelsis DEO” przy Jego narodzinach,

Następnie mamy „To jest Syn mój umiłowany, Jego słuchajcie” w czasie Jego Chrztu w Jordanie i w czasie Przemienienia na Górze Tabor,

Później mamy „HOSANNA” dzisiejszej Niedzieli Palmowej i pełne nienawiści, fanatyczne
„Ukrzyżuj go” w Wiekopiątkowym procesie”,
Mamy też pełen bólu i rozpaczy krzyk „Boże mój, Boże mój czemuś mnie opuścił!!”

A w końcu pełne całkowitego oddania „W ręce Twoje Ojcze oddaję ducha mego”

Ale nie możemy zapomnieć, że ostatnie słowo Jego życia to „ALLELUJA” Niedzieli Zmartwychwstania.

Mieliśmy i my w naszym życiu Gloria i „ty jesteś moim dzieckiem umilowanym”, mamy na pewno „HOSANNA”, ale i niejednokrotnie słyszymy straszliwie „ukrzyżuj” i na pewno doświadczamy goryczy opuszczenia i samotności.

Jeśli jednak stać mnie na to, aby z Chrystusem zawołać „Ojcze, w ręce Twoje oddaję ducha mego„, to mogę być pewny, że ostatnim słowem mojego życia będzie „Alleluja” w dniu mojego zmartwychwstania.

Niedziela Palmowa

Całe życie Jezusa możemy streścić w kilku znaczących słowach:

Najpierw mamy „GLORIA in excelsis DEO” przy Jego narodzinach,

Następnie mamy „To jest Syn mój umiłowany, Jego słuchajcie” w czasie Jego Chrztu w Jordanie i w czasie Przemienienia na Górze Tabor,

Później mamy „HOSANNA” dzisiejszej Niedzieli Palmowej i pełne nienawiści, fanatyczne
„Ukrzyżuj go” w Wiekopiątkowym procesie”,
Mamy też pełen bólu i rozpaczy krzyk „Boże mój, Boże mój czemuś mnie opuścił!!”

A w końcu pełne całkowitego oddania „W ręce Twoje Ojcze oddaję ducha mego”

Ale nie możemy zapomnieć, że ostatnie słowo Jego życia to „ALLELUJA” Niedzieli Zmartwychwstania.

Mieliśmy i my w naszym życiu Gloria i „ty jesteś moim dzieckiem umilowanym”, mamy na pewno „HOSANNA”, ale i niejednokrotnie słyszymy straszliwie „ukrzyżuj” i na pewno doświadczamy goryczy opuszczenia i samotności.

Jeśli jednak stać mnie na to, aby z Chrystusem zawołać „Ojcze, w ręce Twoje oddaję ducha mego„, to mogę być pewny, że ostatnim słowem mojego życia będzie „Alleluja” w dniu mojego zmartwychwstania.