XXX Sunday in Ordinary Time – B

XXX Niedziela w ciągu roku – B

Jr 31,7-9

To bowiem mówi Pan: Wykrzykujcie radośnie na cześć Jakuba, weselcie się pierwszym wśród narodów! Głoście, wychwalajcie i mówcie: Pan wybawił swój lud, Resztę Izraela! Oto sprowadzę ich z ziemi północnej i zgromadzę ich z krańców ziemi. Są wśród nich niewidomi i dotknięci kalectwem, kobieta brzemienna wraz z położnicą: powracają wielką gromadą. Oto wyszli z płaczem, lecz wśród pociech ich przyprowadzę. Przywiodę ich do strumienia wody równą drogą – nie potkną się na niej. Jestem bowiem ojcem dla Izraela, a Efraim jest moim synem pierworodnym.

Hbr 5,1-6

Każdy bowiem arcykapłan z ludzi brany, dla ludzi bywa ustanawiany w sprawach odnoszących się do Boga, aby składał dary i ofiary za grzechy. Może on współczuć z tymi, którzy nie wiedzą i błądzą, ponieważ sam podlega słabościom. I ze względu na nią powinien jak za lud, tak i za samego siebie składać ofiary za grzechy. I nikt sam sobie nie bierze tej godności, lecz tylko ten, kto jest powołany przez Boga jak Aaron. Podobnie i Chrystus nie sam siebie okrył sławą przez to, iż stał się arcykapłanem, aleuczynił to Ten, który powiedział do Niego: Ty jesteś moim Synem, jam Cię dziś zrodził, jak i w innym miejscu: Tyś jest kapłanem na wieki na wzór Melchizedeka.

Mk 10,46-52

Tak przyszli do Jerycha. Gdy wraz z uczniami i sporym tłumem wychodził z Jerycha, niewidomy żebrak, Bartymeusz, syn Tymeusza, siedział przy drodze. Ten słysząc, że to jest Jezus z Nazaretu, zaczął wołać: Jezusie, Synu Dawida, ulituj się nade mną! Wielu nastawało na niego, żeby umilkł. Lecz on jeszcze głośniej wołał: Synu Dawida, ulituj się nade mną! Jezus przystanął i rzekł: Zawołajcie go! I przywołali niewidomego, mówiąc mu: Bądź dobrej myśli, wstań, woła cię. On zrzucił z siebie płaszcz, zerwał się i przyszedł do Jezusa. A Jezus przemówił do niego: Co chcesz, abym ci uczynił? Powiedział Mu niewidomy: Rabbuni, żebym przejrzał. Jezus mu rzekł: Idź, twoja wiara cię uzdrowiła. Natychmiast przejrzał i szedł za Nim drogą.

Czy moja ślepota jest uleczalna?

„Jezusie Synu Dawida ulituj się nade mną, spraw abym przejrzał, bo jestem ślepy …”

jestem ślepy na piękno stworzonego przez Ciebie świata …

jestem ślepy na potrzeby i biedę drugiego, żyjącego obok mnie człowieka …

jestem ślepy na własne grzechy, nałogi i moją nędze, które mnie od lat rujnują …

jestem ślepy na moją chorobę i kalectwo …

a nade wszystko jestem ślepy na Twoją do mnie Miłość …

„Jezusie Synu Dawida ulituj się nade mną, spraw abym przejrzał, bo jestem ślepy ..”

i tylko Ty możesz mnie uzdrowić …, przywrócić wzrok …, sprawić, że zobaczę to, co najważniejsze w moim życiu.

…………………………………………………………………….

Year of Faith – Jesus is showing us the Faith, which is a healing power.

Do we ask sometimes ourselves a question: Why I cannot meet Jesus on the way of my live? Why -when I need Him so much in my life- He is apparently absent and not answering my prayers?

Why so many o my prayers and requests are neglected by Him ?

Why -despite of so many of my sincere and honest prayers- He is mute and unanswerving? Why I do have to struggle so much in my life?

Why I am not able to meet Him personally despite of His promises that He will not abandon us, that He will be present with us until the end of time?

There are many possible answers for all those questions, but let us present here only two, and both are stressing the necessity of Faith:

First – in order to meet Jesus seriously I have to believe in Him and to believe Him, or rather the renew my faith that He really is God and He certainly knows better than me what is good for me and what is not.

And secondly – in order to meet Jesus I need to believe that I really need Him, the Son of God and not a wizard or magician, that I need Jesus. Like Barthymeus I have to realize that I am blind and poor, and sinful, and in need of His help. I have to admit that I need Jesus with His help and not with His eagerness of fulfilling my caprices and whims. When I accept Jesus as a Son of God and not a magician, I have to cry wit Batrimeaus „Jesus, Son of the living God have mercy on me!”.

Jesus changed radically the life of Batrimeaus, his daily life and his spiritual life. Bartimaeus believed in Christ and believed Christ and followed Him radically.

Do I need Jesus to heal me radically, to change my life drastically and to follow Him or … only to fulfill some of my caprices ?

And there się one thing more „Go your way; your faith has saved you”.

So what is Faith? October 11 we were invited to discover what is faith, what does it mean for me to believe, to trust Jesus? But in order to answer these questions I have to see:

– what is the content of my faith, what do I know about my! Catholic Faith?

– in whom do I believe, is this really Jesus Christ or an idol I created for my personal use?

– whom I trust, if I trust Jesus so why I don’t trust the Church founded by Jesus, why do I reject the teaching of the Master when it is too demanding or awkward for me?