Boże Ciało …

1. Zróbcie mu miejsce, Pan idzie z nieba,
Pod przymiotami ukryty chleba.

2. Zagrody nasze widzieć przychodzi
I jak się dzieciom Jego powodzi.

3. Otocz Go wkoło rzeszo wybrana,
Przed twoim Bogiem zginaj kolana;

4. Pieśń chwały Jego śpiewaj z weselem,
On twoim Ojcem, On przyjacielem.

20140619-204452-74692772.jpg