dlaczego się dziwisz?

Dlaczego się dzwisz temu co dzieje się w twoim życiu, kiedy próbujesz być wierny prawdzie? Zobacz co zrobili z Nim … On głosił im pojednanie i przebaczenie, uczył o miłości Boga i bliźniego, uzdrawiał ich chorych, karmił głodnych, wskrzeszał zmarłych a oni … tak, oni krzyczeli „na krzyż z Nim”, „krew jego na nas i na dzieci nasze” …..

A iluż z jego obecnych uczniów zrobiłoby dzisiaj to samo ? Dlaczego się dzwisz? Przecież On jest Znakiem Sprzeciwu ….

IMG_2932.JPG

metodologia zła i grzechu …..

Diabeł odnosi największy sukces, kiedy wmówi ci, że grzech nie istnieje i wszystko co robisz jest dobre, bo np. wszyscy tak robią. I to jest właśnie to, co obserwujemy dzisiaj. Ludziom młodym wmówił, że wszystko co robią jest OK, że przedmałżeńskie współżycie jest nie tylko uzasadnione, ale wprost konieczne, bo przecież nie ożenię się, czy nie wyjdę za mąż w ciemno.

Nie słuchaj Pana Boga, nie przejmuj się Jego przykazaniami, bo są restryktywne i ograniczające, nie słuchaj księży bo oni sami to grzesznicy, rób co sam uważasz za słuszne … Ty sam jesteś ostateczną miarą moralności – dokładnie to co miało miejsce u początków ludzkości, w grzechu pierworodnym – PYCHA!!!!!