Dlaczego się nie modlisz?

„Podobnie także Duch przychodzi z pomocą naszej słabości. Gdy bowiem nie umiemy się modlić tak, jak trzeba, sam Duch przyczynia się za nami w błaganiach, których nie można wyrazić słowami. Ten zaś, który przenika serca, zna zamiar Ducha, [wie], że przyczynia się za świętymi zgodnie z wolą Bożą.”

(Rz 8:26-27)

Dlaczego się nie modlisz? Nawet jeśli nie umiesz, jeśli twoja modlitwa wydaje ci się za słaba i nic nie warta, to przecież pozwól Duchowi Świętemu modlić za ciebie i w tobie …

Autor: komory

Absolutely not important