Deus homo factus est …

Bóg stał się człowiekiem, ku zadziwieniu natury,
Wszechświat jest odnowiony, przez królującego Chrystusa.

bn-nat-latin

Życzmy sobie tego właśnie zadziwienia wraz z całą naturą, odnowienia naszego życia przez królującego Chrystusa, ale i po prostu BŁOGOSŁAWIONYCH ŚWIĄT …