6 marca – Poniedziałek pierwszego tygodnia Wielkiego Postu

Miłość Boga i bliźniego

Starotestamentalne przykazanie miłości Boga i bliźniego (por. Pwt 6, 5), otrzymuje w dzisiejszych czytaniach bardzo wyraźne i konkretne kształty. Cokolwiek uczyniłeś innemu człowiekowi… mnie to uczyniłeś (por. Mt 25, 40). A św. Jan w swoim Pierwszym Liście powie wprost: Jeśliby ktoś mówił: Miłuję Boga, a brata swego nienawidził, jest kłamcą, albowiem kto nie miłuje brata swego, którego widzi, nie może miłować Boga, którego nie widzi (por. 1 J 4, 20). Co więcej – tak jak widać to w dzisiejszej Ewangelii – przykazanie to będzie jedynym sprawdzianem przynależności do Królestwa Niebieskiego. To ciekawe, że w opisie Sądu Ostatecznego (por. Mt 25, 31-46), nie ma mowy o innych aktach, czy uczynkach, które kwalifikowałyby do tego, aby znaleźć się „po prawej stronie” przychodzącego w chwale Chrystusa-Sędziego. Zestawmy dzisiejszą Ewangelię ze sławnym fragmentem Kazania na Górze, znanym pod nazwą „Ośmiu Błogosławieństw” (por. Mt 5, 3-10). Tam także można znaleźć odniesienie do miłości bliźniego, jako warunku uczestnictwa w przyszłej chwale: „Błogosławieni ubodzy w duchu, cisi, miłosierni, wprowadzający pokój…”

glod

Oczywistym jest, że czynna miłość bliźniego musi być ugruntowana w bliskim i zażyłym kontakcie z Bogiem, ale też warto sobie uświadomić, że nie ma prawdziwej miłości do Boga bez czynnej miłości bliźniego. To są dwie strony medalu: awers i rewers. Jedna nie istnieje bez drugiej.

A jak to jest w naszym życiu codziennym? Czy nie warto sobie uczciwie powiedzieć: Nie wejdę do nieba, jeśli żyjący obok mnie człowiek nie doświadczy mojej realnej pomocy! Okres Wielkiego Postu ma nam to właśnie – w sposób wyrazisty – uświadomić. Nie ma miłości Boga bez miłości bliźniego i vice versa, nie ma miłości bliźniego bez zakochania się w Bogu.

więcej materiałów TUTAJ