09 marca – czwartek I tygodnia WP

Czy i jak się modlić?

Jak mamy się modlić, aby modlitwa nasza była skuteczna i miła Bogu? (por. Łk 11, 1-13) Dla wielu ludzi modlitwa stała się synonimem zmarnowanego czasu. Niektórzy twierdzą, że modlą się tylko ludzie słabi i niezdolni do działania. Według innych modlitwa jest zawracaniem głowy Panu Bogu i odwracaniem uwagi od rzeczywistości doczesnej, czyli pewnego rodzaju alienacją. Takie obiegowe opinie krążą nawet wśród katolików. Czy tak jest w rzeczywistości? Czym – tak naprawdę – jest modlitwa?

Tomasz Merton w swojej książce: „Nikt nie jest samotną wyspą” pisze: Każda prawdziwa modlitwa głosi w jakiś sposób naszą zależność od Pana życia i śmierci. Stwarza więc również głęboki żywotny kontakt z Tym, którego znamy, nie tylko jako Pana, ale jako Ojca. Jesteśmy naprawdę wtedy, kiedy się dobrze modlimy.

Rzeczywiście, dopiero dobra modlitwa pozwala nam naprawdę być, poprzez osobisty kontakt z Bytem Absolutnym, z Bogiem, Który JEST (por. Rdz 32, 26). Oczywiście ktoś, kto nigdy tak się nie modlił, nigdy nie będzie zdolny doświadczyć owego fundamentalnego aktu bytowania wypływającego z kontaktu z Bogiem. Modlitwa to nie litania próśb, nie lista potrzeb, które chcemy z Bogiem załatwić, nawet nie dziękczynienie czy pobożny akt uwielbienia. To stawanie wobec Tego, Który Jedynie JEST (por. Wj 3, 14), to „zasilanie rozładowanych, duchowych baterii”, to czerpanie ze Źródła istnienia. Można nawet powiedzieć za św. Augustynem, że modlitwa to uświadamianie sobie, że jesteśmy zanurzeni w Bogu, tak jak ryba w wodzie.

Merton dodaje: Im mniej człowiek jest zdolny do istnienia, tym więcej ma zajęć. Staje się swoim własnym poganiaczem, cieniem, który popędza drugi cień, aż do zamęczenia go na śmierć. I rzeczywiście, takie zjawisko daje się zaobserwować w dzisiejszym świecie. Ludzie nie istnieją, stale się gdzieś spieszą, bo się nie modlą, bo nie mają czasu na modlitwę, a tym samym nie mają czasu na istnienie. Tacy ludzie wmówili sobie, że być to mieć, to posiadać. Im modlitwa jest niepotrzebna. Czy istnieją rzeczywiście, czy jedynie wegetują?

więcej materiałów TUTAJ